Pääministerien visiona entistä tehokkaammat ilmastotoimet

20.08.19 | Uutinen
Katrin Jakobsdóttir 2019
Valokuvaaja
Sigurjon Ragnar

Islannin pääministeri Katrín Jakobsdóttir

Kestävän kehityksen kysymykset ja huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista olivat keskiössä, kun Pohjoismaiden pääministerit tapasivat Reykjavikissa 20. elokuuta. Pohjoismaiden ministerineuvoston uudesta visiosta ilmenee selvästi pääministerien halu tehostaa yhteistyötä, jotta se auttaisi tekemään Pohjolasta maailman kestävimmän ja integroituneimman alueen vuoteen 2030 mennessä. Ilmastoasia hallitsi myös muita pääministerikokouksessa käytyjä keskusteluja.

Maapallon haasteet ja varsinkin nuorten alati vahvistuva ilmastohuoli on otettava vakavasti, pääministerit kirjoittavat visiossa.

– Pohjoismailla on mahdollisuus ottaa globaali ilmastojohtajuus, ja me olemme valmiita ottamaan sen, kokousta johtanut Islannin pääministeri Katrín Jakobsdóttir sanoi.

Pohjoismainen yhteistyö on arvopohjaista, ja yhteiset arvot auttavat alueen päättäjiä pääsemään yksimielisyyteen siitä, mikä on tärkeintä. 

Pääministerit painottivat, että uudet ja entistä selkeämmät painopistealueet on omaksuttava yhteistyössä kauttaaltaan, jotta Pohjolasta tulisi tavoitteiden mukaisesti entistä vihreämpi, kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti kestävämpi alue. Tämä taas edellyttää muun muassa yhteisiä innovaatio-, koulutus- ja tutkimuspanostuksia.

– Priorisointi on totta kai vaikeaa, mutta meidän on kannettava vastuumme, Katrín Jakobsdóttir muistuttaa. Ihmisille ja etenkin nuorille on osoitettava, että tarkoitamme, mitä sanomme, ja elämme niin kuin opetamme.

 

Hiilineutraali alue

Pääministerit sopivat jo vuoden alussa siitä, että Pohjolasta pyrittäisiin tekemään hiilineutraali alue. Pohjoismaiseen yhteistyöhön kohdistuukin kovia odotuksia tavoitteen edistämisestä. Tavoitteen edellyttämät toimenpiteet vaikuttavat useimpiin yhteiskunnan sektoreihin. 

 

Pohjoismaiset yritysjohtajat kantavat vastuunsa

Vastuullisuus- ja ympäristöasioissa kunnostautuvat julkisen sektorin lisäksi myös Pohjoismaiden yritykset. Pääministerit tapasivat siksi kokouksensa yhteydessä myös pohjoismaisten suuryritysten johtajia, jotka ovat mukana yhteisessä aloitteessa Nordic CEOs for a Sustainable Future.

Pääministerit ja yritysjohtajat esittelivät kokouksen jälkeen yhteisen julkilausuman. Se sisältää kattavan luettelon välttämättömistä ja kiireellisistä toimista, jotka Pohjoismaiden tulisi toteuttaa Pariisin sopimuksen ja Agenda 2030 -toimintaohjelman kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi. 

Julkilausumassa kehotetaan Pohjoismaiden ministerineuvostoa kehittämään tavoitteisiin liittyviä käytännön toimenpide-ehdotuksia, mikä on täysin linjassa yhteistyön uuden vision kanssa.