Statsministrene vil ha sterkere nordisk fokus på klimaspørsmålet

20.08.19 | Nyhet
Katrin Jakobsdóttir 2019
Fotograf
Sigurjon Ragnar

Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir

Bærekraftspørsmål og uroen for effektene av klimaendringenes sto i sentrum for samtalene under de nordiske statsministrenes møte i Reykjavík 20. august. I en fornyet visjon for Nordisk ministerråd uttrykker statsministrene tydelig at de vil at det nordiske samarbeidet skal bli et mer effektivt instrument enn tidligere i arbeidet for å gjøre Norden til verdens mest bærekraftige og integrerte region fram til 2030. Klimaspørsmålet preget også diskusjonene på statsministermøtet ellers.

Utfordringene jordkloden står overfor, og uroen for klimaet som framfor alt de yngre generasjonene i stadig høyere grad gir uttrykk for, må tas på alvor, skriver statsministrene i visjonen.

– De nordiske landene har mulighet til å ta globalt klimalederskap, og vi er forberedt på å ta den rollen, sa Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir, som ledet møtet.

Det nordiske samarbeidet er verdibasert, og de felles verdiene gjør det lettere for beslutningstakerne i regionen å bli enige om hva som er viktigst. 

Statsministrene understreket at alle deler av samfunnet bør tilpasse seg de nye og tydeligere prioriteringene for at Norden skal oppnå målsetningen: å gjøre regionen grønnere, mer konkurransedyktig og sosialt og kulturelt mer bærekraftig forvaltet enn hittil. Forutsetninger for dette er blant annet felles satsinger på innovasjon, utdanning og forskning.

Vi vet at prioriteringer er vanskelig, sier Katrín Jakobsdóttir, – men vi må ta ansvar. Vi må vise folk, ikke minst de yngre generasjone, at vi mener det vi sier, at vi lever som vi lærer.

 

En CO2-nøytral region

Statsministrene ble allerede i begynnelsen av året enige om å arbeide for at Norden skal bli en CO2-nøytral region, og denne målsetningen er en viktig del av forventningene til hva det nordiske samarbeidet skal bidra til. Tiltakene som kreves for å oppnå målene, vil påvirke de fleste samfunnsområder. 

 

Nordiske næringslivsdirektører vil ta ansvar

Det er ikke bare den offentlige sektoren i Norden som holder en høy profil når det gjelder bærekraft- og miljøspørsmål. I forbindelse med møtet møtte statsministrene derfor også direktørene for en rekke nordiske storselskaper, Nordic CEOs for a Sustainable Future.

I en felles erklæring etter møtet presenterer statsministrene og direktørene en omfattende liste over nødvendige og presserende tiltak for at Norden skal oppnå både Paris-avtalens målsetninger og de globale bærekraftmålene i Agenda 2030. 

Helt i tråd med den nye visjonen for samarbeidet oppfordres Nordisk ministerråd i erklæringen til å utvikle forslag til konkrete tiltak for å nå målsetningene på nordisk nivå.