Statsministrarna vill ha större nordiskt fokus på klimatfrågan

20.08.19 | Nyhet
Katrin Jakobsdóttir 2019
Fotograf
Sigurjon Ragnar

Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir

Hållbarhetsfrågor och oron för klimatförändringens effekter stod i centrum för samtalen under de nordiska statsministrarnas möte i Reykjavik den 20. augusti. I en förnyad vision för Nordiska ministerrådet uttrycker statsministrarna tydligt att de vill att det nordiska samarbetet blir ett effektivare instrument än tidigare i arbetet för att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region fram till år 2030.
Klimatfrågan präglade också i övrigt diskussionerna på statsministermötet.

De utmaningar som vårt jordklot står inför och den oro för klimatet som framförallt de yngre generationerna i allt högre grad ger uttryck för måste tas på allvar, skriver statsministrarna i visionen.

- De nordiska länderna har möjlighet att ta globalt klimatledarskap, och vi är beredda att ta den rollen, sade Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir, som ledde mötet.

Det nordiska samarbetet är värdebaserat, och de gemensamma värderingarna gör det lättare för regionens beslutsfattare att enas om vad som är viktigast. 

Statsministrarna betonade att alla delar av samarbetet bör anpassa sig till de nya och tydligare prioriteringarna för att Norden skall uppnå målsättningarna; att göra regionen grönare, mer konkurrenskraftig och socialt och kulturellt hållbarare förvaltad än hittills. Förutsättningar för detta är bland annat gemensamma satsningar på innovation, utbildning och forskning.

- Vi vet att prioritering är svårt, säger Katrín Jakobsdottír, men vi måste ta vårt ansvar. Vi måste visa människorna, inte minst de yngre generationerna, att vi menar det vi säger, att vi lever som vi lär.

 

En CO2-neutral region

Statsministrarna har redan i början av året enats om att arbeta för att Norden skall bli en CO2-neutral region och den målsättningen ligger högt bland förväntningarna på vad det nordiska samarbetet skall medverka till. De åtgärder som krävs för att uppnå målet kommer att påverka de flesta samhällsområden. 

 

Nordiska näringslivsdirektörer vill ta sitt ansvar

Det är inte bara den offentliga sektorn i Norden som håller hög profil när det gäller hållbarhets- och miljöfrågor. I samband med sitt möte träffade statsministrarna därför också direktörerna för en rad nordiska storbolag, Nordic CEOs for a Sustainable Future.

I en gemensam deklaration efter mötet presenterar statsministrarna och direktörerna en omfattande lista över nödvändiga och brådskande åtgärder för att Norden ska uppnå både Parisavtalets målsättningar och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

Helt i linje med den nya visionen för samarbetet, uppmanas Nordiska ministerrådet i deklarationen att utveckla förslag till konkreta åtgärder för att nå målsättningarna på nordisk nivå.