Pohjoismainen kulttuurirahasto

Pohjoismainen kulttuurirahasto on yhteistyöelin, jonka tehtävänä on edistää pohjoismaista kulttuuriyhteistyötä laajassa merkityksessä sekä Pohjolassa että sen ulkopuolella. Rahasto on itsenäinen oikeushenkilö, jolla on erityinen yhteys Pohjoismaiden neuvostoon ja Pohjoismaiden ministerineuvostoon. Rahaston toiminnasta säädetään valtioiden välisessä sopimuksessa, joka allekirjoitettiin vuonna 1966 ja jota on edellisen kerran muutettu vuonna 2002. Rahaston päivittäisiä tehtäviä hoitaa Kööpenhaminan Pohjolan talossa toimiva sihteeristö.

Information

Postiosoite

Ved Stranden 18,
DK-1061 København K

Contact
Phone
+45 3396 0200