Nordiska kulturfonden

Nordiska kulturfonden är ett nordiskt samarbetsorgan vars uppgift är att i vid bemärkelse främja kultursamarbete mellan de nordiska länderna.

Information

Postadress

Ved Stranden 18,
DK-1061 København K

Contact
Telefon
+45 3396 0200
Kontakt

Content