Nordisk Kulturfond

Nordisk Kulturfond er et samarbejdsorgan, der har til opgave at fremme det nordiske kultursamarbejde i en bred forstand både inden for og uden for Norden. Fonden er et selvstændigt retssubjekt med en særlig tilknytning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Fondens virksomhed reguleres i en mellemstatslig aftale, der blev underskrevet i 1966 og senest ændret i 2002. Fondens daglige arbejde varetages af et sekretariat, der er placeret i Nordens Hus i København.

Information

Adresse

Ved Stranden 18, DK-1061 København K

Contact
Phone
+45 3396 0200