Nordisk kulturfond

Nordisk kulturfond er et nordisk samarbeidsorgan som har til oppgave å støtte kultursamarbeid i bred forstand mellom de nordiske landene.

Information

Postadresse

Ved Stranden 18,
DK-1061 København K

Contact
Telefon
+45 3396 0200
Kontakt

Content