EKOenergy – Suomi:

EKOenergy
Valokuvaaja
EKOenergy
Auttaa kuluttajia ja yrityksiä valitsemaan uusiutuvaa ja kestävää energiaa

Tuotannon ja kulutuksen kestävyyteen liittyy olennaisesti myös kysymys energiantuotannon kestävyydestä. Uusiutuva energia, kuten aurinko-, tuuli- ja vesivoima, maalämpö, biomassa ja biojäte, kuluttavat huomattavasti vähemmän luonnonvaroja ja synnyttävät vähemmän jätettä ja kasvihuonekaasuja kuin fossiiliset polttoaineet.

 

EKOenergia on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ympäristömerkki, jonka ovat lanseeranneet Suomen luonnonsuojeluliitto ja eri maiden ympäristöjärjestöistä koostuva kansainvälinen verkosto. Ympäristömerkki auttaa kuluttajia ja yrityksiä valitsemaan 100-prosenttisesti uusiutuvan energiamuodon, joka suojelee luonnon monimuotoisuutta.

 

Ympäristömerkin saamiseksi on täytettävä 45 ympäristöjärjestön hyväksymät tiukat kestävyyskriteerit. Kerättävillä lisenssimaksuilla rahoitetaan kahta rahastoa: kehitysmaille suunnattua ilmastorahastoa ja Pohjoismaiden jokien virtavesirahastoa. Rahoitetut hankkeet auttavat toteuttamaan kansainvälisiä kestävän kehityksen tavoitteita (SDG).

 

EKOenergiasta tekee ainutlaatuisen sen kansainvälisyys: tavoitteena on kasvattaa uusiutuvan energian globaalia markkinaosuutta. EKOenergian toimintakenttänä on koko maailma, mutta toiminnan keskiössä ovat edelleen Pohjoismaat. EKOenergian ympäristömerkki on myönnetty Norjassa ja Suomessa tuotettavalle vesivoimalle, Islannin kuumien lähteiden geotermiselle energialle sekä Suomen, Ruotsin ja Tanskan tuulivoimalle.