EKOenergy – Finland

EKOenergy
Fotograf
EKOenergy
Miljømærket, som hjælper forbrugere og virksomheder med at vælge vedvarende og bæredygtig energi.

Ét spørgsmål er altid aktuelt, når vi taler om bæredygtig produktion og bæredygtigt forbrug: Hvor bæredygtig er den energi, der kræves? Vedvarende energi som sol, vind, vandkraft, biogas, jordvarme og biomasseaffaldsstrømme bruger meget færre naturressourcer og producerer mindre affald og drivhusgasser end fossile brændstoffer.

 

EKOenergy er et internationalt, non-profit miljømærke, som blev lanceret af Finlands Naturbeskyttelsesforbund i samarbejde med et netværk af internationale miljøorganisationer. Miljømærket hjælper forbrugere og virksomheder med at vælge energi, der er 100 procent vedvarende og beskytter biodiversiteten.

 

For at smykke sig med miljømærket skal man opfylde strenge bæredygtighedskriterier, som er godkendt af 45 miljøorganisationer. Licensindtægterne skal finansiere to fonde: en klimafond for udviklingslande og en miljøfond for nordiske floder. De finansierede projekter bidrager til målene for bæredygtig udvikling (SDG).

 

EKOenergy er unikt i kraft af sin internationale indfaldsvinkel. Hensigten er at øge markedet for vedvarende energi globalt. Selvom EKOenergy opererer internationalt, ligger fokus stadig i de nordiske lande. EKOenergy-mærket gives til vandkraft fra Norge og Finland, til geotermiske kilder i Island og vindkraft fra Danmark, Sverige og Finland.