EKOenergy – Finland

EKOenergy
Fotograf
EKOenergy
Miljömärkningen som hjälper konsumenter och företag att välja förnybar och hållbar energi.

En fråga är alltid aktuell när det handlar om hållbar produktion och konsumtion: Hur hållbar är energin som behövs? Förnybar energi, såsom sol-, vind- och vattenkraft, jordvärme, biogas och biomassa, använder mycket mindre naturresurser och producerar mindre avfall och växthusgaser än fossila bränslen.

 

EKOenergy är ett internationellt, icke-vinstdrivande miljömärke som lanserats av Finlands naturskyddsförbund och ett nätverk av internationella miljöorganisationer. Miljömärkningen hjälper konsumenter och företag att välja energi som är 100 % förnybar och skyddar den biologiska mångfalden.

 

Miljömärket beviljas bara till energiproducenter som uppfyller strikta hållbarhetskriterier godkända av 45 miljöorganisationer. Licensintäkterna används till att finansiera två fonder: en klimatfond för utvecklingsländer och en miljöfond för nordiska vattendrag. Projekt finansierade från fonderna bidrar till målen för hållbar utveckling (SDG).

 

Den internationella aspekten gör EKOenergy unikt. Målet är att öka marknaden för förnybar energi globalt. Men även om EKOenergy arbetar internationellt, ligger fokus fortsättningsvis på de nordiska länderna. Det finns EKOenergy-märkt vattenkraft från Norge och Finland, från geotermiska källor på Island och vindkraft från Danmark, Sverige och Finland.