EKOenergy - Finland

EKOenergy
Fotograf
EKOenergy
Miljømerket som hjelper forbrukere og bedrifter med å velge fornybar og bærekraftig energi.

EKOenergy er nominert til Nordisk råds miljøpris 2019.

Et spørsmål er alltid aktuelt når vi snakker om bærekraftig produksjon og forbruk: Hvor bærekraftig er energien som trengs? Fornybar energi som sol-, vind- og vannkraft, jordvarme biogass og biologiske avfallsmasser, bruker mye mindre naturressurser og produserer mindre avfall og drivhusgasser enn fossilt brensel.

 

EKOenergy er et internasjonalt, ikke-profittdrevet miljømerke lansert av Finlands Naturskyddsförbund (FNF) og et nettverk av internasjonale miljøorganisasjoner. Miljømerkingen hjelper forbrukere og bedrifter med å velge energi som er 100 prosent fornybar og beskytter det biologiske mangfoldet.

 

For å smykke seg med miljømerket må man oppfylle strenge bærekraftkriterier godkjent av 45 miljøorganisasjoner. Lisensinntektene skal finansiere to fond: Et klimafond for utviklingsland og et miljøfond for nordiske elver. Finansierte prosjekter bidrar til målene for bærekraftig utvikling (SDG).

 

Det internasjonale aspektet gjør EKOenergy unikt. Hensikten er å øke markedet for fornybar energi globalt. Men selv om EKOenergy arbeider internasjonalt, er fokus fortsatt i de nordiske landene. Det finnes EKOenergy-merket vannkraft fra Norge og Finland, kraft fra geotermiske kilder på Island og vindkraft fra Danmark, Sverige og Finland.