6. Yleiskeskustelu

Høgni Hoydal overtog ledelsen af forhandlingerne.

Dokumentation:

- Samarbetsministrarnas redogörelse 2014 (Dokument 7/2014)

Beslutning:
  • Rådet besluttede at tage Dokument 7/2014 til efterretning

Forseti. Ég ætla að byrja á því að fullyrða að samstarf Norðurlandanna hefur verið mjög árangursríkt. Jafnframt verðum við að gera okkur grein fyrir því að það þarf að halda áfram að þróa...

Herr mötespresident! Jag talar på vägnar av presidiet för Nordiska rådet och vill kommentera samarbetsministerns inledning.

Inledningsvis kan man säga att det reformarbete som Nordiska...

Herr præsident. Jeg vil – højst overraskende – gerne have lov til at tilslutte mig konklusionen på samarbejdsministrenes redegørelse. Det nordiske samarbejde er en stor succes. Den kurs, som vi...

Gode, nordiske kollegaer.

Tusen takk for anledningen til å tale på vegne av det arktiske parlamentarikersamarbeidet på Nordisk råds sesjon her i Stockholm.

Det arktiske...

President, members of the Nordic Council, dear colleagues,

it is always a sincere pleasure to be at the session of the Nordic Council. I am impressed by the discussions that were held...

Jeg har lyst til å snakke litt om transport. I Helsingforsavtalen er samarbeid om samferdsel faktisk nevnt i fire artikler, der det står at dette er et viktig område å jobbe sammen om. I 2005 ble...

Arvoisa presidentti! Yhteistyöministerien selonteosta pitää kiittää. Islanti on hoitanut hyvin puheenjohtajakauden, pohjoismainen yhteistyö on jatkunut ja viestikapula siirtyy vuodenvaihteessa...

Tak for det, herr præsident. Jeg vil gerne starte med at sige tak for den redegørelse, vi har fået, og for den islandske statsministers indledning til det her, som jo skal være en generel debat....

Herr præsident. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, hvis vi på den ene side hilser diskussioner og debat om forskellige spørgsmål i Nordisk Råd velkommen, mens vi på den anden siger, at nogle af...

Honourable chairman, dear colleagues,

I am honoured to address you today on behalf of the Baltic Sea Parliamentary Conference, or BSPC as we shortly call it. The fact that, as a...