Kun äiti ja isä päättävät – kielteinen sosiaalinen kontrolli

19.11.19 | Uutinen
Integration
Valokuvaaja
Unsplash
Kielteinen sosiaalinen kontrolli rajoittaa lasten ja nuorten ystävystymistä sekä koulutus- ja työvalintoja, joten sitä pitää torjua ja ennaltaehkäistä. Tähän päädyttiin Pohjoismaiden ministerineuvoston järjestämässä kotouttamiskonferenssissa.

– Kielteinen sosiaalinen kontrolli ja kunniaan liittyvä väkivalta rajoittavat yksilön mahdollisuuksia elää vapaata ja itsenäistä elämää, totesi Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki avatessaan kaksipäiväisen kotouttamiskonferenssin. Kielteinen sosiaalinen kontrolli on noussut Pohjoismaiden poliittiseen päiväjärjestykseen monestakin syystä. Se paitsi rajoittaa yksilönvapautta myös häiritsee yhteiskuntaan kotoutumista.    

Kielteinen sosiaalinen kontrolli käsitteenä

Kielteinen sosiaalinen kontrolli kattaa käsitteenä järjestelmällisen toiminnan, joka pyrkii ylläpitämään lainsäädännöstä ja lapsen oikeuksien sopimuksesta piittaamattomia perhe- ja muita normeja ja loukkaamaan siten yksilönvapautta ja yksilön oikeuksia. Kyse on esimerkiksi siitä, että nuorilta viedään oikeus päättää itse opetukseen ja työmarkkinoille osallistumisesta, omista ystävistään ja harrastuksistaan sekä kumppanin valinnasta ja seksuaalisuuden toteuttamisesta. Ne kaikki ovat pohjoismaisia perusoikeuksia. Kielteinen sosiaalinen kontrolli voi johtaa kunniaan liittyvään henkiseen ja fyysiseen väkivaltaan.   

Kielteinen sosiaalinen kontrolli ja kunniaan liittyvä väkivalta rajoittavat yksilön mahdollisuuksia elää vapaata ja itsenäistä elämää.

Paula Lehtomäki, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri

Rajoittavaa vanhemmuutta

Kielteistä sosiaalista kontrollia harjoittavat erilaiset toimijat eri yhteyksissä. Pohjoismaiden ministerineuvoston kotouttamiskonferenssissa esiteltiin raportti ”Maahanmuutto, vanhemmuus ja sosiaalinen kontrolli”, jonka yhtenä kirjoittajana on norjalaisen Fafo-tutkimuslaitoksen tutkija Jon Horgen Friberg. Hän mainitsi, että kontrollia harjoittavat tyypillisesti maahanmuuttajavanhemmat, jotka ovat omaksuneet vanhan kotimaansa rajoittavat vanhemmuuskäytännöt. Norjalaiset viranomaiset pitävät näitä rajoituksia kielteisenä sosiaalisena kontrollina.   

Ennaltaehkäisyä ja kitkemistä

Norjan Kotouttamis- ja monimuotoisuusviraston edustajan Zainab Mushtaqin mukaan kielteistä sosiaalista kontrollia pyritään ehkäisemään ja kitkemään monella rintamalla. Punaisena lankana on keskittyminen lapsen oikeuksiin sekä nuorten, vanhempien ja viranomaisten väliseen avoimeen viestintään. Ongelmat ovat tuttuja myös Ruotsissa. Resurssikeskus Origo Stockholmin edustaja Dilek Baladiz kertoi heidän kouluttavan aikuisia ammattilaisia, jotta nämä voisivat käydä nuorten kanssa vuoropuhelua kielteisestä sosiaalisesta kontrollista. Tavoitteena on saada nuoret tiedostamaan ongelma ja tarjota heille välineitä sen käsittelyyn. Pohjoismaiden ministerineuvoston erityisasiantuntija Catrine Bangum korostaa, että pohjoismaisen yhteistyön keskiössä on juuri tällainen tiedonvaihto, joka liittyy strategisiin menettelytapoihin ja käytännön toimiin.  

Sosiaalisesti kestävä Pohjola 

Kotouttamiskonferenssi on osa pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevaa Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyöohjelmaa. Konferenssin tavoitteena on jakaa tietoa ja hyviä käytäntöjä, jotka auttavat luomaan sosiaalisesti kestävää ja kilpailukykyistä Pohjolaa alueen 27 miljoonan asukkaan parhaaksi.