Sisältö

27.10.20 | Uutinen

Avioliittoon pakotettuja lapsia ja nuoria autettava kotiinpaluussa

Kun pohjoismaisia lapsia ja nuoria päätyy ulkomaille pakkoavioliittoon, viranomaisilla tulisi olla nykyistä paremmat mahdollisuudet auttaa heitä. Tähän pyritään Pohjoismaiden hallituksille osoitettavalla suosituksella, jonka Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta hyv...

17.08.20 | Uutinen

Kansalaisyhteiskunta kotouttamisen keskiössä

Kansalaisyhteiskunnalla on merkittävä rooli pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamisessa. Kansalaisjärjestöt auttavat varsinkin luomaan verkostoja ja kontakteja, jotka pohjustavat uusien sosiaalisten suhteiden syntyä. Se taas lisää työmahdollisuuksia ja vahvistaa sidettä uuteen kotim...

25.11.16 | Julkilausuma

Styrkelse af det nordiske samarbejde om inkludering av flygtninge og indvandrere

Vi, de nordiske ministre, som er ansvarlige for koordinering af arbejdet med inkludering af flygtninge og indvandrere, har set på mulighederne for at øge det nordiske samarbejde på integrationsområdet.

28.02.20 | Tiedot

Pohjoismainen kotouttamisyhteistyö

Pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevan yhteistyöohjelman tavoitteena on vahvistaa kotouttamiseen liittyvää pohjoismaista yhteistyötä. Ohjelmassa keskitytään kokemusten vaihtoon ja uuden tiedon kehittämiseen.