Sisältö

  Tietoja
  28.02.20 | Tiedot

  Pohjoismainen kotouttamisyhteistyö

  Pohjoismailla on pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskeva yhteistyöohjelma, jonka tavoitteena on vahvistaa kotouttamiseen liittyvää pohjoismaista yhteistyötä. Ohjelmassa keskitytään kokemusten vaihtoon ja uuden tiedon kehittämiseen.

  27.10.20 | Uutinen

  Avioliittoon pakotettuja lapsia ja nuoria autettava kotiinpaluussa

  Kun pohjoismaisia lapsia ja nuoria päätyy ulkomaille pakkoavioliittoon, viranomaisilla tulisi olla nykyistä paremmat mahdollisuudet auttaa heitä. Tähän pyritään Pohjoismaiden hallituksille osoitettavalla suosituksella, jonka Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta hyv...

  17.08.20 | Uutinen

  Kansalaisyhteiskunta kotouttamisen keskiössä

  Kansalaisyhteiskunnalla on merkittävä rooli pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamisessa. Kansalaisjärjestöt auttavat varsinkin luomaan verkostoja ja kontakteja, jotka pohjustavat uusien sosiaalisten suhteiden syntyä. Se taas lisää työmahdollisuuksia ja vahvistaa sidettä uuteen kotim...

  25.11.16 | Julkilausuma

  Styrkelse af det nordiske samarbejde om inkludering av flygtninge og indvandrere

  Vi, de nordiske ministre, som er ansvarlige for koordinering af arbejdet med inkludering af flygtninge og indvandrere, har set på mulighederne for at øge det nordiske samarbejde på integrationsområdet.