Sisältö

15.10.19 | Uutinen

Pohjoismaiden parlamentaarikot ja pääministerit kohtaavat ilmastohuippukokouksessa

Pohjoismaiden parlamentaarikot, pääministerit ja joukko muita ministereitä kohtaavat Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Tukholmassa 29.–31. lokakuuta. Asialistan pääkohtina ovat ilmasto ja kestävä kehitys, mutta myös turvallisuusasioita painotetaan. Vieraspuhujana on Ruotsin arvostetuim...

03.09.19 | Uutinen

Kunniaan liittyvästä väkivallasta päästävä eroon

Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan toiveissa on Pohjola, jossa kaikki voivat vapaasti toteuttaa omia unelmiaan ilman kunniaan liittyvän sorron ja väkivallan uhkaa. Hyvinvointivaliokunta ehdottaa siksi alan pohjoismaisen hallitusyhteistyön lisäämistä.

25.11.16 | Julkilausuma

Styrkelse af det nordiske samarbejde om inkludering av flygtninge og indvandrere

Vi, de nordiske ministre, som er ansvarlige for koordinering af arbejdet med inkludering af flygtninge og indvandrere, har set på mulighederne for at øge det nordiske samarbejde på integrationsområdet.

20.07.18 | Tiedot

Pohjoismainen kotouttamisyhteistyö

Pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevan yhteistyöohjelman tavoitteena on vahvistaa kotouttamiseen liittyvää pohjoismaista yhteistyötä. Ohjelmassa keskitytään kokemusten vaihtoon ja uuden tiedon kehittämiseen.