Pohjoismaiden parlamentaarikot ja pääministerit kohtaavat ilmastohuippukokouksessa

15.10.19 | Uutinen
Nordiska rådets session i Stockholm 2014
Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org

Tämänvuotinen istunto pidetään Tukholman Valtiopäivätalossa.

Pohjoismaiden parlamentaarikot, pääministerit ja joukko muita ministereitä kohtaavat Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Tukholmassa 29.–31. lokakuuta. Asialistan pääkohtina ovat ilmasto ja kestävä kehitys, mutta myös turvallisuusasioita painotetaan. Vieraspuhujana on Ruotsin arvostetuimpiin ilmastotutkijoihin kuuluva Michael Tjernström.

Istunnon avajaispäivänä järjestetään huippukokous, jossa Pohjoismaiden neuvoston 87 jäsentä ja Pohjoismaiden pääministerit keskustelevat ilmastosta ja kestävästä kehityksestä.

Huippukokous on ainutlaatuinen, koska kaikkien Pohjoismaiden pääministerit ja parlamentaarikot pääsevät keskustelemaan samassa salissa. Parlamentaarikot voivat siten vaatia pääministereiltä vastauksia ilmasto- ja muihin asioihin.

– Kannustan Pohjoismaiden neuvoston jäseniä ottamaan tilaisuudesta vaarin ja aidosti haastamaan pääministereitä huippukokouksen aikana. Parlamentaarikot saavat vain kerran vuodessa istunnossa mahdollisuuden esittää kysymyksen minkä tahansa Pohjoismaan pääministerille, toteaa Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2019 presidentti Hans Wallmark.

Tunnettu ilmastotutkija vieraspuhujana

Ilmastoasiat korostuvat myös istunnon päätöspäivänä, jolloin on luvassa meteorologian professori ja ilmastotutkija Michael Tjernströmin esitelmä ja sitä seuraava keskustelu. Myös nuoriin panostetaan oheistapahtumassa, joka järjestetään istuntoviikon maanantaina. Siinä nuoret pääsevät esittämään ilmasto- ja muita kysymyksiä suoraan Pohjoismaiden neuvoston parlamentaarikoille.

Turvallisuusasiat näkyvästi esillä

Istunnossa on kuitenkin kyse paljon muustakin kuin ilmastosta ja kestävästä kehityksestä. Istuntoa leimaa myös levoton maailmantilanne, ja turvallisuusasiat ovat näkyvästi esillä keskusteluissa.

Neuvosto käsittelee muun muassa uuden kunnianhimoisen strategian, joka koskee yhteiskuntaturvallisuuden pohjoismaista yhteistyötä. Käsittelyn perustana oleva strategiapaperi sisältää useita ehdotuksia siitä, millaista yhteistyötä Pohjoismaiden tulisi tällä alalla tehdä.

– Turvallisuus- ja puolustusasioiden merkitys on syystäkin kasvussa pohjoismaisessa yhteistyössä. Lähi-idän tämänhetkiset tapahtumat ja kansainvälisen politiikan levottomuus antavat vahvasti aihetta tiivistää pohjoismaista turvallisuusyhteistyötä, Hans Wallmark arvioi.

Keskiviikkona Pohjoismaiden ulko- ja puolustusministerit antavat omat selontekonsa täysistuntoon kokoontuneille neuvoston jäsenille. Päiväjärjestyksen monissa kohdissa käsitellään myös pakolaisia, maahanmuuttoa ja kotouttamista. Esimerkkinä voidaan mainita kaksi ehdotusta, jotka koskevat kunniasorron vastustamista.

Palkintojenjakotilaisuus tiistaina

Tiistai-iltana 29. lokakuuta järjestetään myös Pohjoismaiden neuvoston juhlallinen palkintojenjakotilaisuus Tukholman Konserttitalossa. Tilaisuudessa jaetaan neuvoston viisi palkintoa.

 

Pohjoismaiden neuvosto kokoontuu vuosittain syysistuntoon. Tämänvuotinen istunto on järjestyksessä 71., ja se pidetään Tukholman Valtiopäivätalossa. Pohjoismaiden neuvosto on Pohjoismaiden parlamenttien virallinen yhteistyöfoorumi. Neuvostossa on yhteensä 87 jäsentä Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista sekä Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista.