Median akkreditoituminen Pohjoismaiden neuvoston istuntoon ja palkintojenjakotilaisuuteen on alkanut

16.09.19 | Uutinen
Journalister
Valokuvaaja
Magnus Fröderberg/norden.org
Toimittajat voivat nyt akkreditoitua Pohjoismaiden neuvoston 71. istuntoon, joka pidetään Tukholmassa 29.–31. lokakuuta 2019. Alla olevan linkin kautta voi akkreditoitua sekä istuntoon että Pohjoismaiden neuvoston palkintojenjakotilaisuuteen.

Istunto on vuoden suurin pohjoismainen politiikkafoorumi, jossa kohtaavat koko Pohjolan parlamentaarikot, pääministerit ja sektoriministerit.

Istunnon ensimmäinen päivä alkaa Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden pääministerien huippukokouksella, jossa neuvoston jäsenet voivat esittää pääministereille suoria kysymyksiä. Keskustelun teemana on kestävä muutos.

Toisena päivänä täysistunnossa on luvassa pohjoismaisten yhteistyöministerien sekä Pohjoismaiden ulko- ja puolustusministerien selonteot. Lisäksi neuvosto päättää uudesta pohjoismaisesta yhteiskuntaturvallisuusstrategiasta.

Istunnossa käsitellään myös useita ns. jäsenehdotuksia, joita neuvoston 87 jäsentä ovat tehneet.

Istunto avataan tiistaina 29. lokakuuta klo 14.00, ja se päättyy torstaina 31. lokakuuta klo 15.00. Viimeisenä istuntopäivänä valitaan neuvostolle uusi presidentti ja varapresidentti vuodeksi 2020.

Pohjoismaiden neuvoston palkintojen jako tiistaina

Tiistai-iltana 29. lokakuuta järjestetään Pohjoismaiden neuvoston juhlallinen palkintojenjakotilaisuus Tukholman Konserttitalossa. Tilaisuudessa jaetaan neuvoston viisi palkintoa. Palkintojenjakotilaisuuteen voivat osallistua vain istuntoon akkreditoituneet toimittajat. Tilaisuuden jälkeen pidetään lehdistötilaisuus, jossa on valokuvausmahdollisuus.

Aika akkreditoitua

Pohjoismaiden neuvoston istuntoon ja palkintojenjakotilaisuuteen osallistuvien toimittajien on akkreditoiduttava viimeistään 24. lokakuuta klo 14 Ruotsin aikaa. Voimassa oleva lehdistökortti vaaditaan. Akkreditointi koskee myös kaikkia istunnon yhteydessä järjestettäviä lehdistötilaisuuksia, ellei toisin ilmoiteta.

Toimittajien, joilla on voimassa oleva akkreditointi Ruotsin valtiopäiville, ei tarvitse erikseen akkreditoitua istuntoon. Kaikkien, jotka haluavat osallistua myös palkintojenjakotilaisuuteen, tulee kuitenkin akkreditoitua istuntoon.

Istuntoa koskeviin kysymyksiin vastaa Matts Lindqvist, +45 2969 2905 tai matlin@norden.org.

Palkintojenjakotilaisuutta koskeviin kysymyksiin vastaa Elisabet Skylare, +45 2171 7127 tai elisky@norden.org.

Pohjoismaiden neuvosto on virallisen pohjoismaisen yhteistyön parlamentaarinen elin. Syysistunto on vuotuinen poliittinen foorumi, jossa Pohjoismaiden neuvosto keskustelee Pohjoismaiden ministerineuvostossa edustettuina olevien Pohjoismaiden hallitusten kanssa. Istuntoa voi seurata Twitterissä käyttämällä aihetunnisteita #nrsession, #nrpol ja #nrpriser.