Klimaet er på dagsordenen, når nordiske parlamentarikere og statsministre mødes til topmøde

15.10.19 | Nyhed
Nordiska rådets session i Stockholm 2014
Photographer
Johannes Jansson/norden.org

Årets session afholdes i rigsdagsbygningen i Stockholm.

Nordiske parlamentarikere, statsministre og en række andre ministre mødes på Nordisk Råds session i Stockholm den 29.-31. oktober. Øverst på dagsordenen står klima og bæredygtighed, men der er også stort fokus på sikkerhed. Michael Tjernström, som er en af Sveriges mest respekterede klimaforskere, er gæstetaler på sessionen.

Allerede på åbningsdagen, hvor Nordisk Råds 87 medlemmer og statsministrene holder topmøde, står klima og bæredygtighed øverst på dagsordenen.

Topmødet er en unik debat, eftersom det er det eneste helt nordiske møde, hvor alle Nordens statsministre og parlamentarikere mødes i samme sal og debatterer. Her kan de nordiske parlamentarikere afkræve statsministrene svar, både hvad angår klimaet og andre emner.

– Jeg vil opfordre medlemmerne i Nordisk Råd til at udnytte denne mulighed for at udfordre statsministrene på topmødet. Det er kun på den årlige session, at man som parlamentariker kan stille spørgsmål til en hvilken som helst nordisk statsminister i en åben debat, siger Hans Wallmark, Nordisk Råds præsident i 2019.

Kendt klimaforsker som gæstetaler

Også på sessionens sidste dag vil klimaet stå i centrum. Her holder klimaforskeren Michael Tjernström, som er professor i meteorologi, en forelæsning for Nordisk Råd med efterfølgende debat.
På et sidearrangement om mandagen vil der desuden være særligt fokus på de unge. Her kan unge stille spørgsmål med fokus på klimaet direkte til Nordisk Råds parlamentarikere.

Sikkerhed et centralt emne

Men sessionen handler om meget mere end klima og bæredygtighed. Uroen på den internationale scene vil sætte sit præg på drøftelserne på sessionen, hvor også sikkerhed er et centralt punkt.

Rådet skal blandt andet behandle en ambitiøs ny strategi for samarbejde om samfundssikkerhed i Norden. Det strategidokument, der ligger til grund for behandlingen, indeholder en række forslag til, hvordan de nordiske lande bør samarbejde om samfundssikkerhed.

– Sikkerheds- og forsvarsområdet får større og større betydning i det nordiske samarbejde, og det med god grund. På baggrund af det, der lige nu foregår i Mellemøsten, og uroen i den internationale politik er der nu endnu stærkere argumenter for, at vi i Norden bør styrke vores samarbejde om sikkerhed, siger Hans Wallmark.

Om onsdagen fremlægger de nordiske udenrigs- og forsvarsministre deres redegørelser for rådets medlemmer i plenum. På dagsordenen er der desuden punkter om flygtninge, migration og integration, blandt andet to forslag om samarbejde om indsatsen mod æresrelateret undertrykkelse.

Prisuddeling tirsdag aften

Om aftenen tirsdag den 29. oktober afholdes også Nordisk Råds festlige prisuddeling i Konserthuset Stockholm. Her uddeles rådets fem priser.

 

Nordisk Råd afholder hvert efterår sin årlige session. Sessionen i rigsdagsbygningen i Stockholm er den 71. af sin slags. Nordisk Råd er det formelle samarbejde mellem de nordiske parlamenter. De 87 medlemmer kommer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland.