Pohjoismaiset panostukset samapalkkaisuuteen ja elinikäiseen oppimiseen ILOn innoittajina

03.04.19 | Uutinen
Guy Ryder på arbetslivsministermöte
Photographer
Birgir Ísleifur Gunnarsson
Pohjoismaisessa työelämämallissa on parasta se, että se toimii! Näin sanoi Maailman työjärjestön (ILO) pääjohtaja Guy Ryder, kun hän tapasi Pohjoismaiden työministerit Reykjavikissa keskiviikkona. Silti myös Pohjoismailla riittää töitä, jos ne mielivät pitää kiinni korkeasta koulutustasosta, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja taloudellisesta turvasta tulevaisuuden työmarkkinoilla. Maat ovat nyt ryhtyneet ottamaan tärkeitä askelia elinikäisen oppimisen edistämiseksi.

Pohjoismaiden työministerit tapasivat 3. huhtikuuta Guy Ryderin ja keskustelivat siitä, miten politiikalla ja työmarkkinaosapuolten yhteistyöllä voidaan turvata tulevaisuuden työelämän kestävyys. Kokouksessa oli mukana myös Pohjoismaiden työmarkkinaosapuolten edustajia.

Kokouksen kimmokkeena oli sata vuotta täyttävän ILOn juuri julkistama raportti Work for a brighter future. Se sisältää kymmenen toimenpidettä, joilla voidaan ylläpitää tai vahvistaa ihmisten oikeutta taloudelliseen turvaan, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon tulevaisuuden työmarkkinoilla. Haasteina ovat tekniikan nopea kehittyminen, väestön ikääntyminen ja globaali eriarvoisuus.

Pohjoismaiseen malli on ratkaisukeskeinen

Pohjoismaat ovat ILOlle innostava esimerkki, josta muu maailma voi ottaa mallia.  

– Pohjoismainen työelämämalli on ratkaisukeskeinen, ja se joustaa olosuhteiden mukaan. Samalla siinä pidetään kiinni työmarkkinaosapuolten välisestä olennaisen tärkeästä yhteistyöstä, Guy Ryder sanoo.

Keskustelussa pohdittiin käytännön toimia, joilla voidaan varmistaa uusien työtehtävien edellyttämä koulutus ja se, että urapolut ovat avoimia niin naisille kuin miehillekin.

Sanoista tekoihin

– Elinikäisestä oppimisesta on puhuttu jo riittävästi, ja nyt on mentävä eteenpäin. Meillä Ruotsissa suunnitellaan sitä, että työntekijät saisivat oikeuden vuoden pituiseen koulutukseen, josta maksettaisiin työttömyyskorvausta vastaava korvaus.  Työnantajan tulisi työllistää siksi aikaa toinen henkilö, sanoi Ruotsin työmarkkinaministeri Ylva Johansson.

Norjan työ- ja sosiaaliministeri Anniken Hauglie kuvaili puolestaan sitä, miten kova koulutustarve Norjan työmarkkinoilla alkaa olla.  

– Yritykset ja työpaikat siirtyivät vuosikausia ulkomaille, mutta nyt on alettu palata takaisin Norjaan. Yritykset vaativat kuitenkin korkeasti koulutettua työvoimaa, ja työllistyminen on lähes mahdotonta ilman oikeanlaista koulutusta. Valtion talousarviossa on hiljattain varattu rahaa monella alalla toteutettavaan täydennyskoulutukseen, josta on sovittu työmarkkinaosapuolten kesken, hän kertoi.

Tanskassa kolmikantasopimus täydennyskoulutuksesta

Tanskan työelämäministeriä sijaistanut osastopäällikkö Troels Blicher Danielsen totesi, että työpaikat eivät ole karkaamassa Tanskasta. Hän kuitenkin lisäsi, että 40 prosenttia kaikesta työajasta on automatisoitavissa nykytekniikan avulla vuoteen 2025 mennessä.

– Tähän kehitykseen on vain yksi vastaus, ja se on koulutus. Olemme solmineet täydennyskoulutusta koskevan kolmikantasopimuksen, jonka arvo on 2,5 miljardia Tanskan kruunua. Se antaa yhä useammalle mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja ehkäisee samalla pullonkaulojen syntymistä työmarkkinoilla.

Investoikaa tasa-arvoon!

ILOn raportin kymmeneen toimenpiteeseen sisältyvät myös uudistukset, jotka tekevät työmarkkinoista aidosti tasa-arvoiset. Esimerkkeinä ovat investoinnit perhevapaisiin sekä lasten- ja vanhustenhoitoon.

Islanti on Pohjoismaissa edelläkävijä samapalkkaisuuden edistämisessä ja isien perhevapaiden pidentämisessä.

– Täällä Islannissa on perhevapaalaki, jonka ansiosta sekä isillä että äideillä on käytössään kolmen kuukauden perhevapaajakso. Laki oli varsin vallankumouksellinen, koska se varmisti sen, että isät todella ottavat perhevapaata. Lakiuudistuksella on ollut suuri yhteiskunnallinen vaikutus, ja se on yksi syy siihen, miksi naisten työmarkkinaosuus on Islannissa OECD-maiden suurin, sanoi Islannin sosiaali- ja lapsiasiaministeri Ásmundur Einar Daðason.

Sukupuolitettuja tilastoja

Guy Ryder kertoi, että Islannissa niin ikään hyväksytty samapalkkaisuuslaki on jo innostanut muita maita toimiin. Esimerkiksi Iso-Britannia vaatii nyt yrityksiltä sukupuolitettuja palkkatilastoja.

– Nämä asiat ovat täysin keskeisiä puhuttaessa tulevaisuuden työelämästä. Samapalkkaisuutta ja tasa-arvoa on pyritty edistämään jo vuosikymmeniä, mutta vanhat toimet eivät riitä. Nyt tarvitaan luovuutta ja innovatiivisuutta. Pohjoismaat ovat näyttäneet mallia perhevapaiden järjestämisessä, ja perhevapaat ovatkin jatkossa keskiössä, Guy Ryder totesi.

Uusi hanke naisista ja LUMA-aineista

Pohjoismaiden työministerit päättivät kokouksessaan myös käynnistää uuden hankkeen, joka keskittyy tasa-arvoon tulevaisuuden huipputeknisessä työelämässä. Hankkeessa on määrä selvittää, miten Pohjoismaat voivat parantaa sukupuolitasapainoa matemaattis-luonnontieteellisessä koulutuksessa (ns. STEM- tai suomeksi LUMA-aineet).

Viisaat päät yhdessä Reykjavikissa

Ministerikokousta seuraa Reykjavikissa järjestettävä kaksipäiväinen konferenssi, johon osallistuu asiantuntijoita, tutkijoita, ammattiyhdistysväkeä, yrittäjiä ja poliitikkoja. Torstaina 4. huhtikuuta keskitytään ennen kaikkea pohjoismaisen työelämämallin haasteisiin. Toisena konferenssipäivänä pohditaan tasa-arvoa sekä samapalkkaisuuspolitiikkaa.

Contact information