Norden inspirerar ILO att driva likalön och livslångt lärande

03.04.19 | Nyhet
Guy Ryder på arbetslivsministermöte
Fotograf
Birgir Ísleifur Gunnarsson
Det bästa med den nordiska arbetslivsmodellen är att den fungerar!
Det sa Guy Ryder, generaldirektör för ILO, när han träffade de nordiska arbetslivsministrarna i Reykjavik på onsdagen. Även de nordiska länderna har ett arbete framför sig för att bevara hög utbildningsnivå, social rättvisa och ekonomisk trygghet på framtidens arbetsmarknad. Men länderna har börjat ta viktiga steg för livslångt lärande.

Den 3 april träffade de nordiska arbetslivsministrarna Guy Ryder för en diskussion om hur man genom politik och partssamarbete kan göra framtidens arbetsliv hållbart. Även representanter för arbetsmarknadens parter i Norden var med på mötet.

Bakgrunden till mötet är att ILO, den i år 100-åriga globala arbetsorganisationen, just presenterat rapporten Work for a brighter future. Den innehåller tio åtgärder för att bevara eller stärka människors rätt till ekonomisk trygghet, social rättvisa och jämställdhet på framtidens arbetsmarknad - som utmanas av snabb teknikutveckling, en åldrande befolkning och globala klyftor.

Den nordiska modellen är problemlösande

För ILO är Norden ett inspirerande exempel för resten av världen.  

- Den nordiska arbetslivsmodellen är problemlösande och anpassar sig till nya omständigheter, samtidigt som den behåller det helt grundläggande samarbetet mellan arbetsmarknadens parter, säger Guy Ryder.

Diskussionen handlade om hur man konkret ser till att människor har rätt utbildning för de nya jobben och att karriärvägarna står lika öppna för kvinnor som för män.

Från ord till handling

- Vi har pratat tillräckligt länge om livslångt lärande. Nu måste vi gå vidare. I Sverige planerar vi en ny möjlighet för anställda att utbilda sig under ett års tid med en ersättning på a-kassenivå.  Arbetsgivaren måste under tiden anställa en annan person, sa Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister i Sverige.

Norges arbets- och socialminister Anniken Hauglie beskrev hur påtagligt utbildningsbehovet på den norska arbetsmarknaden börjar bli.  

- Efter många år med utflyttning av företag och jobb, börjar de återvända hem till Norge. Men företagen kräver högutbildad arbetskraft och det är nästan omöjligt att få jobb om man inte har rätt utbildning. I Norge har vi helt nyligen avsatt pengar i statsbudgeten och slutit en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter för en satsning på vidareutbildning inom många branscher, berättade hon.

Danskt trepartsavtal om vidareutbildning

Avdelningschef Troels Blicher Danielsen, som ersatte den danska arbetslivsministern, vittnade om att jobben inte försvinner i Danmark, men att 40 procent av de samlade arbetstiden kan automatiseras fram till 2025 med nuvarande teknologi.

- Det finns bara ett svar på den utvecklingen, och det är utbildning. Vi har slutit ett trepartavtal om vidareutbildning som omfattar 2,5 miljarder danska kronor, så att fler kan höja sina kvalifikationer och vi kan förhindra flaskhalsar på arbetsmarknaden.

Investera i jämställdhet!

En av de tio nödvändiga åtgärderna som nämns i ILO:s rapport är att länder behöver införa reformer som verkligen får till stånd jämställdhet i arbetslivet – som investeringar i föräldraledighet och i barn- och äldreomsorg.

Bland de nordiska länderna har Island gått före både när det gäller politik för likalön och politik för att få pappor att ta längre föräldraledighet.

- När vi här på Island införde ett regelverk förföräldraledighet som gav pappor och mammor tre månader var, var det smått revolutionerande, eftersom det säkrade pappors uttag av föräldraledighet. Den lagstiftningen har haft stor inverkan på samhället, och är ett av skälen till att vi har högst andel kvinnor på arbetsmarknaden i OECD, sa Ásmundur Einar Dadason, social – och barnminister på Island.

Könsuppdelad lönestatistik

Guy Ryder berättade att den isländska likalönelagen redan inspirerat andra länder och att exempelvis Storbritannien nu kräver av företagen att de ska redovisa könsuppdelad lönestatistik .

- De här frågorna finns verkligen som en central del i vår diskussion om framtidens arbetsliv. Det vi försökt göra i decennier för att främja lika lön och jämställdhet är inte nog. Vi behöver vara innovativa och kreativa. Föräldraledigheten, där de nordiska länderna verkligen tagit ledarskapet, kommer att bli väldigt viktigt framöver, sa Guy Ryder.

Nytt projekt om kvinnor i STEM

De nordiska arbetslivsministrarna beslöt också under sitt möte att lansera ett nytt projekt om jämställdhet i framtidens högteknologiska arbetsliv. Projektet ska undersöka hur de nordiska länderna kan förbättra könsbalansen inom teknologi- och ingenjörsutbildningarna.

Kraftsamling i Reykjavik

Ministermötet följs av en två dagar lång konferens som samlar experter, forskare, fackföreningsfolk, företagare och politiker i Reykjavik. Konferensdagen den 4 april handlar framför allt om utmaningarna för den nordiska arbetslivmodellen. Den andra konferensdagen, den 5 april, handlar om jämställdhet och politik för lika lön.