Poikkeuksellisen paljon ehdotuksia Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon saajaksi

05.06.20 | Uutinen
Bees
Valokuvaaja
Boris Smokrovic
Pohjoismaalaiset ovat olleet aktiivisia ja lähettäneet ennätysmäärän ehdotuksia Pohjoismaiden neuvoston ympäripalkinnon saajaksi. Kaikkiaan ehdotuksia tuli 112, ja ne jakaantuivat 72 ehdokkaan kesken. Palkintolautakunnan tehtävänä on nyt valita ehdokkaiden joukosta finalistit.

Ympäristöpalkinto on Pohjoismaiden neuvoston palkinnoista ainoa, jonka saajaa voi ehdottaa kuka tahansa. Tänä vuonna mahdollisuutta on hyödyntänyt ennätysmäärä pohjoismaalaisia. Pohjoismaiden neuvosto vastaanotti 112 ehdotusta, jotka koskevat kaikkiaan 72:ta aloitetta. Lopulliset ehdokkaat selviävät 4. syyskuuta 2020.

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2020 ympäristöpalkinnon teemana on biodiversiteetti ja sen merkitys hyvinvoinnin lähteenä ja elämän edellytyksenä. Palkintolautakunnan tehtävänä on valita 1. kierroksen ehdokkaiden joukosta aloitteet, joka ovat merkittävästi edistäneet luonnon monimuotoisuutta.

 

Lautakunnan puheenjohtaja Elva Rakel Jónsdóttir toteaa näin: ”Olemme saaneet tänä vuonna tavallista enemmän ehdotuksia, joten monimuotoisuusteema tuntuu puhutelleen luontoa rakastavia pohjoismaalaisia. Pohjoismaalaisilla on aina ollut läheinen luontosuhde ja suuri kunnioitus sitä kohtaan, että olemme luonnosta riippuvaisia. Biodiversiteetti on edellytys sille, että luonnon tasapaino ja sitä kautta ihmiselämän perusta säilyvät. Monimuotoisuus on otettava huomioon niin ikimetsien suojelussa kuin kaupunkisuunnittelussakin.” 

Tämänvuotinen teema: luonnon monimuotoisuus

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2020 ympäristöpalkinto keskittyy tulevaisuuslähtöisiin ja innovatiivisiin aloitteisiin, jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta yhteisen tulevaisuutemme turvaamiseksi. Päähuomio on siinä, millainen merkitys biodiversiteetillä on hyvinvoinnin lähteenä ja elämän edellytyksenä.

Biologista monimuotoisuutta käsittelevän YK-foorumi IPBESin mukaan biodiversiteetin ja sen tuottamien ekosysteemipalveluiden kato on suurempaa kuin koskaan. Luonnon köyhtyminen uhkaa myös hyvinvointiamme.

Alueilla, joilla on paljon lajeja ja elinympäristöjä, on muita paremmat edellytykset sopeutua ilmastonmuutokseen. Erilaisten pölyttäjien runsaus taas on elintarviketuotannon tärkeä edellytys. Elinympäristön monimuotoisuus parantaa myös hyvinvointiamme.

Pohjoismaissa on kaunis luonto ja pitkät perinteet sen suojelemisesta. Biodiversiteetin nykyiset suojelupanostukset ovat kuitenkin riittämättömiä ilmaston lämpeneminen ja lajiston köyhtymisen edetessä. Luonnonympäristössä ja rakennetussa ympäristössä tarvitaan innovatiivisia ja tehokkaita ratkaisuja, jotka lisäävät geenien, lajien ja elinympäristöjen monimuotoisuutta ja luovat tarvittaessa uusiakin ekosysteemejä.

Ympäristöpalkinnon tämänvuotinen teema heijastelee ja tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita nro 14–15 (vedenalainen ja maanpäällinen elämä).

Nyt saadut 72 ehdotusta antavat meille arvokasta tietoa eri puolilla Pohjolaa toteutettavista monimuotoisuushankkeista. Palkintolautakunta odottaa jo pääsevänsä syventymään ehdotuksiin ja esittelemään kaikkein innovatiivisimmat ympäristöhankkeet julkistustilaisuudessa 4. syyskuuta. 

Palkintolautakunnan puheenjohtaja Elva Rakel Jónsdóttir

Ympäristöpalkinnon ehdokkaat julkistetaan 4. syyskuuta, ja palkinnonsaaja paljastuu Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Islannissa lokakuussa.

 

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto: Ympäristöpalkinto myönnetään pohjoismaiselle yritykselle, organisaatiolle tai henkilölle, joka on esikuvallisesti ottanut luonnon ja ympäristön huomioon toiminnassaan tai joka on muutoin antanut merkittävän panoksen luonto- ja ympäristötyöhön.