Ruokajärjestelmien muuttaminen Pohjoismaiden missiona

26.01.21 | Uutinen
Cookbook Fællesgro
Photographer
Martin Lehmann

Kumppanuusmaataloushanke FællesGro.

Ruokajärjestelmiä voidaan ja täytyy lähestyä missiopohjaisesti, jos haluamme ratkaista aikamme suurimpia yhteiskunnallisia haasteita. Tämä on pääviestinä tuoreessa julkaisussa ”Cookbook for systems change – Nordic innovation strategies for sustainable food systems”. Julkaisun ovat laatineet Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordic Food Policy Lab -hanke, Stockholm Resilience Centre ja EAT-säätiö.

Uusi ”Cookbook for systems change” havainnollistaa sitä, miten vahva julkinen innovaatiojärjestelmä voi vauhdittaa ruokajärjestelmien kestävää kehitystä. Julkaisussa esitellään uusi missiopohjainen lähestymistapa, jolla ruokajärjestelmiä voidaan muuttaa tietoisesti ihmisten, maapallon ja yhteiskunnan hyväksi.

Missioajattelu tapana sivuuttaa

Missiot ovat saaneet yhä enemmän huomiota kansallisessa ja EU-politiikassa, mutta niitä ei ole määritelty tarkasti, ja missiopohjaisten lähestymistapojen toteutuksesta on vain vähän esimerkkejä. Tarkoituksesta toimintaan siirtyminen on edennyt hitaasti, eikä apuna ole ollut työ- saati keittokirjaa. Tämä taas on usein johtanut siihen, että missiopohjainen ajattelu on sivuutettu uusissa poliittisissa avauksissa.

”Tämä Pohjoismaiden innovaatiovirastojen yhteistyö tarjoaa paljon inspiraatiota Pohjoismaiden hallitusten työhön, jossa jatketaan kunnianhimoisten linjausten tekemistä kestävien ruokajärjestelmien kehittämiseksi.

Sebastian Hielm, Suomen maa- ja metsätalousministeriö

Pariisin sopimus vaatii vahvaa julkista innovointia

”Cookbook for systems change” ammentaa pohjoismaisesta innovaatioyhteistyöstä ja viestittää, että Pohjoismaiden tärkein panos Pariisin sopimuksen ja YK:n kestävyystavoitteiden saavuttamiseen ei välttämättä ole jokin tietty teknologia, liiketoimintamalli tai poliittinen innovaatio. Sen sijaan Pohjoismaat voivat muuttaa maailmaa osoittamalla, että aikamme monimutkaisten haasteiden selättäminen edellyttää vahvaa julkista innovaatioekosysteemiä.

Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuus siirtyi vuodenvaihteessa Suomelle, joten pyysimme julkaisuun liittyviä näkemyksiä maa- ja metsätalousministeriön elintarviketurvallisuusjohtajalta ja valtion ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtajalta Sebastian Hielmiltä:


”Tämä Pohjoismaiden innovaatiovirastojen yhteistyö tarjoaa paljon inspiraatiota Pohjoismaiden hallitusten työhön, jossa jatketaan kunnianhimoisten linjausten tekemistä kestävien ruokajärjestelmien kehittämiseksi. Poliittista sitoutumista löytyy, joten nyt on pohdittava, miten yhteistyön ja prosessien vaikuttavuus voidaan maksimoida. ’Cookbook for systems change’ voi auttaa tässä tarjoamalla tuiki tärkeää pohjoismaista inspiraatiota, ja se täydentää siten Nordic Food Policy Labin työtä ja Stockholm Resilience Centren pohjoismaisia vuoropuheluja ja analyyseja.” 
 

Muutoksen reseptejä

”Cookbook for systems change” tarjoaa asiaan vihkiytymättömille helpot ainesosat, joita voidaan hyödyntää kehitettäessä muutoksen reseptejä: malleja interventioiden suunnitteluun, aloitusoppaita ja esimerkkejä monialaisista hankkeista. Julkaisua voi lukea rinnakkain Ruotsin innovaatiojärjestelmävirasto Vinnovan tulevan missiotyökirjan kanssa. Se taas tarjoaa toteuttajille perusteellisemman menetelmäkuvauksen. 

Innovaatiovirastoja, yrittäjiä ja tutkimuslaitoksia

”Cookbook for systems changen” ensisijaisena kohdeyleisönä ovat kansalliset ja alueelliset innovaatiovirastot. Tämä johtuu siitä, että hallituksilla on sekä valtuudet että muita enemmän vaikutusvaltaa luotsata muutosta kohti kestäviä ruokajärjestelmiä. Innovaatioekosysteemeissä on silti mukana hyvin erilaisia toimijoita, joten tämä strateginen keittokirja tarjoaa myös arvokasta tietoa yrittäjien, kansalaisyhteiskunnan ja tutkimuslaitosten rooleista alhaalta ylös suuntautuvan muutoksen edistämisessä.

Olemme innoissamme siitä, että ’Cookbook for systems change’ on nähnyt päivänvalon. Pohjoismaissa sitä käytetään lähtökohtana jatkettaessa monikansallista ja monien eri virastojen välistä panostusta, joka keskittyy missiopohjaisen lähestymistavan mahdollisuuksiin ruokajärjestelmätyössä.

Pernille Martiny Modvig, Climate-KIC

Erinomaiset edellytykset inspiroida myös EU:ssa ja kansainvälisesti

”Cookbook for systems change” on tulosta Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordic Food Policy Lab -hankkeen, Stockholm Resilience Centren ja EAT-säätiön välisestä yhteistyöstä. Julkaisu on samalla osa seuraavien organisaatioiden kanssa toteutettavaa aloitetta, joka tähtää ensimmäisen yhteispohjoismaisen mission luomiseen: Design and Architecture Norway, Danish Design Centre, EIT Climate-KIC, EIT Food, Formas, Innovation Norway, Nordic Innovation, Matís, Norjan tutkimusneuvosto, Sitra ja Vinnova. Julkaisun on rahoittanut EIT Climate-KIC osana hanketta ”Deep Demonstration of Resilient Food Systems and Diets”. 

”Olemme innoissamme siitä, että ’Cookbook for systems change’ on nähnyt päivänvalon. Pohjoismaissa sitä käytetään lähtökohtana jatkettaessa monikansallista ja monien eri virastojen välistä panostusta, joka keskittyy missiopohjaisen lähestymistavan mahdollisuuksiin ruokajärjestelmätyössä. Sillä on erinomaiset edellytykset inspiroida myös EU:ssa ja kansainvälisesti tehtävää työtä ja varsinkin omaa ’Deep Demonstration of Resilient Food Systems and Diets’ -hankettamme. Siinä pyritään luomaan testialustoja systeemiselle innovaatiolle ja oppimiselle, jotka voivat kiihdyttää muutosta, sekä pohjustamaan politiikkatoimia”, sanoo Pernille Martiny Modvig, Hän on Climate-KIC Nordicin ”Deep Demonstration of Resilient Food Systems and Diets” -hankkeen innovaatio- ja sitouttamispäällikkö.

Katso julkistus verkossa

Jos haluat kuulla lisää missiopohjaisesta lähestymistavasta ja siitä, miten pohjoismaiset tutkimuslaitokset ja innovaatiovirastot soveltavat sitä käytännössä, katso 26. tammikuuta pidetyn julkistustilaisuuden tallenne.