Norden vil jobbe for å omforme matsystemer

26.01.21 | Nyhet
Cookbook Fællesgro
Photographer
Martin Lehmann

Det fellesskapsstøttede landbruket FællesGro.

Vi kan og må ha en oppdragsorientert tilnærming til matsystemer for å løse noen av de største samfunnsutfordringene våre. Dette er den grunnleggende oppfordringen i Cookbook for systems change – Nordic innovation strategies for sustainable food systems, som nylig ble lansert av Nordisk ministerråds Nordisk matpolicylab, Stockholm Resilience Centre og EAT.

Den nye Cookbook for systems change handler om hvilken rolle et sterkt offentlig innovasjonssystem kan spille for økt bærekraft i matsystemene. Kokeboka legger fram en metode for planlagt endring av matsystemer – en oppdragsbasert tilnærming – som kan gi støtte til mennesker, jordklode og samfunn.

Oppdragstenkning blir ofte oversett

Oppdrag (missions) har fått stadig mer oppmerksomhet i politiske kretser både på nasjonalt nivå og EU-nivå, men er fortsatt ganske løst definert, og det finnes veldig få eksempler på gjennomføring av oppdragsbaserte tilnærminger. Det har tatt tid å gå fra intensjon til handling, siden det ikke finnes noen veiledere (eller kokebok) å følge. Det betyr i sin tur at oppdragstenkning ofte blir oversett i nye politiske forslag.

“Når vi skal stake ut en ambisiøs kurs for de nordiske regjeringenes videre arbeid med bærekraftige matsystemer, kan vi hente mye inspirasjon i dette samarbeidet mellom nordiske innovasjonskontorer.

Sebastian Hielm, Finlands jord- og skogbruksministerium

Sterk offentlig innovasjon er avgjørende for å oppfylle Paris-avtalen

Med inspirasjon fra en nordisk innovasjonsallianse antyder denne kokeboka at de nordiske landenes viktigste globale bidrag til å oppfylle Paris-avtalen og FNs bærekraftmål ikke nødvendigvis er en spesifikk teknologisk, forretningsmessig eller politisk innovasjon. Snarere kan bidraget bestå i å vise hvordan et sterkt offentlig økosystem for innovasjon er det som mangler for å takle de komplekse samfunnsutfordringene som definerer vår tid.

Siden Finland tar over presidentskapet i det nordiske samarbeidet, spurte vi Sebastian Hielm, direktør for matsikkerhet i det finske Jord- og skogbruksministeriet og leder for nasjonalt råd for ernæring, om hans tanker om dette arbeidet og mulighetene det byr på:


“Når vi skal stake ut en ambisiøs kurs for de nordiske regjeringenes videre arbeid med bærekraftige matsystemer, kan vi hente mye inspirasjon i dette samarbeidet mellom nordiske innovasjonskontorer. Vi har det politiske engasjementet, spørsmålet nå er hvordan vi skal strukturere samarbeidet og prosessene for å oppnå maksimal effekt. Det er her Cookbook for systems change kan bidra med veldig viktig nordisk inspirasjon på området, ved siden av Nordisk matpolicylabs arbeid og Stockholm Resilience Centres nordiske dialoger og analyse.” 
 

Oppskrifter på endring

Kokeboka gir folk som ikke er eksperter, tilgang til ingredienser som kan brukes for å skape oppskrifter på endring: maler for å utvikle intervensjoner, veiledning for å komme i gang, og eksempler på tverrgående prosjekter. Kokeboka kan leses parallelt med Vinnovas kommende oppdragsveileder, som gir en mer dyptgående beskrivelse av metoder for praktisk bruk. 

Innovasjonsinstitusjoner, entreprenører og forskningsinstitusjoner

Den fremste målgruppa for Cookbook for systems change er nasjonale og regionale innovasjonskontorer, siden regjeringen både har mandat og mest autoritet til å lede endringene som må til for å oppnå bærekraftige matsystemer. Men siden økosystemer for innovasjon omfatter en rekke ulike aktører, byr kokeboka også på verdifull kunnskap om rollene entreprenører, sivilsamfunnet og forskningsinstitusjoner kan spille for å oppnå endring nedenfra og opp.

Vi er veldig begeistret over at Cookbook for systems change blir gjort tilgjengelig for verden. I Norden vil den bli brukt som utgangspunkt for en videre innsats som involverer flere land og aktører, og som utforsker hvordan en oppdragsbasert tilnærming til matsystemarbeid kan se ut.

Pernille Martiny Modvig, Climate-KIC

Stort potensial for å inspirere på EU-nivå og globalt

Cookbook for systems change er resultatet av et samarbeid mellom Nordisk ministerråds Nordisk matpolicylab, Stockholm Resilience Centre og EAT, og inngår i et initiativ for å etablere et første fellesnordisk oppdrag sammen med følgende organisasjoner: Design og arkitektur Norge, Dansk Design Center, EIT Climate-KIC, EIT Food, Formas, Innovasjon Norge, Nordic Innovation, Matis, Norges forskningsråd, Sitra og Vinnova. Kokeboka er finansiert av EIT Climate-KIC som del av Deep Demonstrations on Resilient Food Systems and Diets. 

“Vi er veldig begeistret over at Cookbook for systems change blir gjort tilgjengelig for verden. I Norden vil den bli brukt som utgangspunkt for en videre innsats som involverer flere land og aktører, og som utforsker hvordan en oppdragsbasert tilnærming til matsystemarbeid kan se ut. Men vi ser også at den har stort potensial for å inspirere i EU og også globalt, ikke minst i vårt initiativ Deep Demonstration of Resilient Food Systems. Dette initiativet skal skape testmiljøer for systemisk innovasjon og læring som kan få fart på endringsprosesser og bidra med innspill til politikken”, sier Pernille Martiny Modvig, Innovation and Engagement Manager, Deep Demonstration of Resilient Food Systems ved Climate-KIC Nordic.

Se lanseringen på nettet

Hvis du er interessert i å lære om oppdragstilnærmingen og om hvordan nordiske forsknings- og innovasjonskontorer samarbeider om å ta den i bruk, kan du se direktestrømmingen av lanseringen fra 26. januar.