Kestävyysnäkökohdat esiin pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa

23.09.20 | Uutinen
Grönsaker
Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org
Yli 300 asiantuntijaa osallistuu 24. syyskuuta pidettävään verkkoseminaariin, jossa käsitellään kestävää ruokavaliota. Seminaari liittyy pohjoismaisten ravitsemussuositusten päivittämiseen.

Ravitsemusalan pohjoismaiset ja kansainväliset toimijat kokoontuvat tällä viikolla virtuaalisesti keskustelemaan siitä, miten kestävä kehitys voidaan sisällyttää tuleviin pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin (NNR2022). Verkkoseminaariin osallistuu elintarviketeollisuuden edustajia, tutkijoita, kansalaisjärjestöjä ja kansainvälisiä asiantuntijoita.

Pohjoismaiden ministerineuvosto on pyytänyt ruokavalion kestävyysnäkökohtien sisällyttämistä tuleviin NNR2022-suosituksiin.  Osa Pohjoismaista on jo lähtenyt tälle linjalle, ja vuonna 2012 julkaistuissa edellisissä suosituksissakin oli aihetta käsittelevä luku. Nyt kestävä kehitys on kuitenkin tarkoitus sisällyttää ruokavaliosuosituksiin kauttaaltaan. Työ käynnistyy kokopäiväisellä verkkoseminaarilla, jonka NNR2022-työryhmä järjestää 24. syyskuuta. 

Haastava tehtävä

Pohjoismaiset ravitsemussuositukset muodostavat tieteellisen perustan Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin kansallisille suosituksille, jotka koskevat ravintoaineiden saantia ja ruokavalintoja.

”Vuonna 2022 julkaistavan uuden version ruokavaliosuosituksiin sisällytetään kauttaaltaan kestävyysnäkökohdat. Tämä on haastava tehtävä”, sanoo NNR2022-työryhmää vetävä Oslon yliopiston professori Rune Blomhoff.

”Kestävyyden sisällyttäminen pyritään tekemään avoimesti ja läpinäkyvästi, ja perustana on parhaaseen saatavissa olevaan tutkimusnäyttöön nojaava konsensus. Uusista pohjoismaisista ravitsemussuosituksista tulee tiekartta, joka vaikuttaa vahvasti Pohjoismaiden ja Baltian maiden ruokajärjestelmiin”, Blomhoff sanoo.

Kestävän kehityksen sisällyttämisen menetelmistä keskustellaan kansainvälisessä verkkoseminaarissa.

Ruokavalio- ja kestävyysseminaarin ohjelma 24. syyskuuta

Kokopäiväisessä seminaarissa kuullaan useita puhujia, jotka jakavat kokemustaan ja asiantuntemustaan. Heistä voidaan mainita Per F. I. Pharo Norjan ympäristöministeriön kansainvälisestä ilmasto- ja metsityshankkeesta, Nicole Darmon Ranskan kansallisesta maataloustutkimuslaitoksesta ja Kerry Brown LSHTM:stä (London School of Hygiene & Tropical Medicine).

Valmista vuonna 2022

NNR2022-suositusten valmisteluprosessi alkoi tammikuussa 2019, ja se huipentuu vuonna 2022 julkaistavaan raporttiin. Valmisteluun on myös mahdollista osallistua koko prosessin ajan esimerkiksi ehdottamalla kirjallisuuskatsausten aiheita, tulemalla mukaan kuulemisiin ja esittämällä yleisökommentteja.