Nordens mission er at forvandle vores fødevaresystemer

26.01.21 | Nyhed
Cookbook Fællesgro
Photographer
Martin Lehmann

Det fællesskabsstøttede landbrug FællesGro.

Vi både kan og skal anlægge en missionsbaseret tilgang til fødevaresystemer for at løse nogle af vores største samfundsmæssige udfordringer. Det er det grundlæggende budskab i Cookbook for systems change – Nordic innovation strategies for sustainable food systems, som for nylig blev udgivet af Nordisk Ministerråds Nordic Food Policy Lab, Stockholm Resilience Centre og EAT.

Den nye Cookbook for systems change handler om den rolle, som et stærkt, offentligt innovationssystem kan spille i forhold til at styrke fødevaresystemers bæredygtighed. Publikationen præsenterer en metode til en bevidst forvandling af fødevaresystemer – en missionsbaseret tilgang – som er gavnlig for mennesker, samfundet og kloden.

Missionstænkning overses ofte

Missioner har fået større og større opmærksomhed blandt politiske beslutningstagere på nationalt og EU men de er stadig forholdsvis løst defineret, og der er meget få eksempler på implementering af missionstilgange. Det går langsomt at komme fra hensigt til handling, eftersom der ikke findes nogen drejebog (eller kogebog) at følge. Det betyder, at missionsbaseret tænkning til stadighed bliver overset, når der fremlægges nye politiske forslag.

De nordiske regeringer udstikker nu en ambitiøs fælles kurs mod en indsats for bæredygtige fødevaresystemer, og vi kan hente masser af inspiration fra samarbejdet mellem de nordiske innovationskontorer.

Sebastian Hielm – Finlands landbrugs- og skovbrugsministerium

Stærk offentlig innovation er afgørende for at opfylde Parisaftalen

Med inspiration fra en nordisk innovationsalliance foreslår kogebogen, at de nordiske landes vigtigste globale bidrag til at opfylde Parisaftalen og nå FN's verdensmål måske ikke er en specifik teknologi, forretningsmodel eller politisk innovation. Bidraget kan i stedet handle om at vise, hvordan et stærkt offentligt innovationsøkosystem kan være den manglende brik, der skal til for at løse de komplekse samfundsmæssige problemer, der definerer vor tid.

Finland overtager nu formandskabet for det nordiske samarbejde, og vi bad derfor Sebastian Hielm, som er fødevaresikkerhedsdirektør i Finlands landbrugs- og skovbrugsministerium og formand for det finske ernæringsråd, om at reflektere over dette arbejde og de muligheder, det giver:

"De nordiske regeringer udstikker nu en ambitiøs fælles kurs mod en indsats for bæredygtige fødevaresystemer, og vi kan hente masser af inspiration fra samarbejdet mellem de nordiske innovationskontorer. Vi har en politisk forpligtelse, så nu er spørgsmålet, hvordan vi skal strukturere vores samarbejde og processer for at opnå den maksimale effekt. På dette område kan Cookbook for systems change bidrage med vigtig nordisk inspiration side om side med det arbejde, der udføres af Nordic Food Policy Lab, og Stockholm Resilience Centers nordiske dialoger og analyser.” 

Opskrifter på forandring

Bogen indeholder ingredienser – skabeloner til at skabe interventioner, vejledninger til at komme godt i gang og eksempler på tværgående projekter – som giver lægmænd mulighed for at skabe opskrifter på forandring. Kogebogen kan læses parallelt med Vinnovas kommende missionsdrejebog, som indeholder en mere dybtgående beskrivelse af metodologier til brug i praksis. 

Innovationskontorer, iværksættere og forskningsorganisationer

Den primære målgruppe for Cookbook for systems change er nationale og regionale innovationskontorer, eftersom regeringer har både mandat og større autoritet end nogen anden entitet til at føre an i den forandring, der er nødvendig for at skabe bæredygtige fødevaresystemer. Eftersom innovationsøkosystemer omfatter flere forskellige aktører, indeholder denne strategikogebog også værdifuld viden om de roller, som iværksættere, civilsamfundet og forskningsorganisationer kan spille for at skabe forandring nedefra og op.

Vi er utroligt glade for at kunne sende Cookbook for systems change ud i verden. I Norden vil den blive anvendt på tværs af landegrænser og aktører som udgangspunkt for det fortsatte arbejde med at undersøge, hvordan en missionsbaseret tilgang til forandring af fødevaresystemer kan se ud.

Pernille Martiny Modvig, Climate-KIC

Stort potentiale til at inspirere globalt og på EU-niveau

Cookbook for systems change er resultatet af et samarbejde mellem Nordic Food Lab under Nordisk Ministerråd, Stockholm Resilience Centre og EAT og blev udarbejdet med det formål at etablere den første fællesnordiske mission som en del af et fælles initiativ med følgende organisationer: Design og arkitektur Norge (DOGA), Dansk Design Center, EIT Climate-KIC, EIT Food, Formas, Innovasjon Norge, Nordic Innovation, Matis, Forskningsrådet (Norge), Sitra og Vinnova. Kogebogen er finansieret af EIT Climate-KIC som en del af Deep Demonstrations on Resilient Food Systems and Diets. 

"Vi er utroligt glade for at kunne sende Cookbook for systems change ud i verden. I Norden vil den blive anvendt på tværs af landegrænser og aktører som udgangspunkt for det fortsatte arbejde med at undersøge, hvordan en missionsbaseret tilgang til forandring af fødevaresystemer kan se ud. Vi kan dog også se, at den har et enormt potentiale til at inspirere globalt og på EU-niveau, ikke mindst i forbindelse med vores initiativ Deep Demonstration of Resilient Food Systems, der har til formål at skabe testmiljøer til systemisk innovation og læring, som kan fremme forandring og levere input til politiske beslutninger," siger Pernille Martiny Modvig, som er Innovation and Engagement Manager for Deep Demonstration of Resilient Food Systems hos Climate-KIC Nordic.

Se lanceringen online

Hvis du er interesseret i at lære mere om missionstilgangen, og hvordan nordiske forsknings- og innovationsaktører samarbejder for at implementere den i praksis, kan du se den live-streamede lancering af bogen fra den 26 januar.