Tukea pohjoismaiseen unelmahankkeeseesi!

30.11.17 | Uutinen
Dreng på cykel på Island
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean (NORDBUK) tukiohjelman hakuaika käynnistyy joulukuun lopulla. Tukea voi hakea lapsia ja nuoria koskevaan pohjoismaiseen yhteistyöhön, esimerkiksi seminaareihin, kursseihin, leireihin tai kulttuuritapahtumiin. Eikä siinä kaikki. Lasten ja nuorten parissa toteutettaviin hankkeisiin voi hakea tukea noin kymmenestä ohjelmasta. Tässä luettelo.

Pohjoismaiden ministerineuvoston lapsi- ja nuorisoyhteistyön tukiohjelmat

 • NORDBUK-tukiohjelma: Ohjelmasta myönnetään tukea lasten ja nuorten omiin hankkeisiin, ja sillä pyritään vahvistamaan lasten ja nuorten järjestäytymistä, heidän vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksiaan poliittiseen, kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen työhön samoin kuin vahvistamaan lasten ja nuorten pohjoismaista identiteettiä. Kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat pohjoismaalaiset.

   

Kulttuuri, taide ja kielet

 • VOLT: Kulttuuri- ja kieliohjelma lapsille ja nuorille. VOLTin tuella on tarkoitus edistää pohjoismaisia tapaamisia ja yhteistyötä Pohjoismaiden kulttuurin ja kielten ymmärtämisen kautta. Ohjelmassa painotetaan erityisesti nuorten omaa luovuutta, osallisuutta ja päätösvaltaa sekä sitä, että lapset ja nuoret on sitoutettu hankkeeseen.

 • Kulttuuri- ja taideohjelma: Kulttuuri- ja taideohjelma tukee pohjoismaista yhteistyötä taiteen ja kulttuurin saralla. Tukea voi hakea taiteellisesti ja/tai kulttuurisesti korkealaatuiseen hankkeeseen, joka edistää monimuotoista ja kestävää Pohjolaa.

   

Tasa-arvo

 • Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus: Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus rahoittaa tasa-arvoa edistäviä hankkeita, joissa vähintään kolme organisaatiota vähintään kolmesta Pohjoismaasta tekee yhteistyötä.

   

Työelämä

 • Pohjoismaiden ministerineuvoston työmarkkinajaoston tuki: Työmarkkinajaoston hankevaroilla rahoitetaan pohjoismaisia työelämäalan hankkeita. Hankkeisiin voi sisältyä esimerkiksi analyysejä, konferensseja tai teemakokouksia, jotka edistävät Pohjoismaiden välistä yhteistyötä työelämäalan kokemustenvaihdon avulla.

 • Pohjoismaiden ministerineuvoston työoikeusjaoston tuki: Työoikeusjaoston hankevaroilla rahoitetaan ensisijaisesti selvitysten laatimista ja seminaareja, jotka koskevat Pohjoismaiden poliittisesti ajankohtaisia työoikeudellisia asioita.

   

Koulutus

 • Nordplus: Pohjoismaiden ministerineuvoston laajin elinikäisen oppimisen koulutusohjelma.

   

Integraatio

 • Integraatio-ohjelma: Tarkoituksena on vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamisessa.

   

   

Arktis

 • NORA: Ohjelmasta myönnetään varoja hankkeisiin, joissa on mukana vähintään kaksi NORA-maata (Färsaaret, Grönlanti, Islanti ja Rannikko-Norja). Pohjoismainen Atlantti-yhteistyö NORA tukee monenlaisia hankkeita, mutta niiden tavoitteena tulee olla alueen vahvistaminen.

   

Tutkimus

 • NOS-HS: Humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen pohjoismainen yhteistyölautakunta (NOS-HS) tukee humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä hankkeita. Aiemmin tukea on myönnetty lasten ja nuorten psykiatrian ja psykologian pohjoismaiselle julkaisulle Skandinavisk tidskrift for Børne- og Ungdomspsykiatri og Psykologi.

   

Venäjä ja Baltian maat

 • SIU: Pohjoismaiden ja Venäjän välinen koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöohjelma tukee Venäjän ja Pohjoismaiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välisiä yhteistyöprojekteja. Aiemmin tukea on myönnetty tutkimushankkeelle, jonka tavoitteena oli parantaa varhaiskasvatuksen laatua, oppimistuloksia ja arviointia Ruotsissa ja Venäjällä.

 • Itämeren alueen kansalaisjärjestöohjelma: Kansalaisjärjestöillä on huomattava rooli Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyössä Baltian maiden ja Luoteis-Venäjän kanssa monilla ministerineuvoston painopistealueilla. Kansalaisjärjestöt ovat myös tärkeä yhteistyökumppani verkostoitumisen ja rajat ylittävän yhteistyön toteuttamisessa Itämeren alueella.

 • Liikkuvuustuki: Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjolassa ja Baltiassa. Ohjelmassa keskitytään tiedonvaihdon ja yhteyksien lisäämiseen sekä läsnäoloon ja kiinnostukseen pohjoismaista ja balttilaista taidetta ja kulttuuria kohtaan. Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikkuvuusohjelmassa on kolmenlaista tukea: liikkuvuustuki, verkostotuki ja residenssituki.

Vammaisala

 • Pohjoismainen hyvinvointikeskus: Varoilla pyritään edistämään Pohjoismaiden vammaisalan järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia, hankkeiden kehittämistä tai yhteistyön rakentamista vastaavien Viron, Latvian, Liettuan ja Luoteis-Venäjän järjestöjen kanssa. Toiminnan on jollakin tavalla edistettävä niitä kiinnostuksen kohteita, joita vammaisilla henkilöillä itsellään on.