Uudella puheenjohtajakaudella keskitytään Pohjoismaiden ministerineuvoston visioon

29.10.19 | Uutinen
Fælles om fremtidens løsninger

Fælles om fremtidens løsninger

Valokuvaaja
Scanpix.dk
Tulevaisuuden ratkaisuja yhteisvoimin on Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2020 puheenjohtajakauden otsikko ja tavoite. Puheenjohtajakautta isännöivät Tanska, Färsaaret ja Grönlanti. Kaudella toteutetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston uutta visiota, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue.

Puheenjohtajakauden tavoitteena on vahvistaa pohjoismaista yhteenkuuluvuutta ja Pohjoismaiden välistä yhteistyötä sekä hyödyntää alueen yhteisiä mahdollisuuksia. Puheenjohtajakaudella tuetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston vision kolmea strategista painopistealuetta, jotka ovat vihreä, kilpailukykyinen ja sosiaalisesti kestävä Pohjola. Painopistealueiden avulla edistetään myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden täyttämistä. 

Vi vil i vores formandskab fokusere på at samarbejde om nye løsninger, der kan gøre Norden førende på klimadagsordenen, samtidig med at vi fortsat er konkurrencedygtige og socialt bæredygtige. Det er målene i Nordisk Ministerråds nye vision, og det skal vi levere på.

Danmarks statsminister, Mette Frederiksen

Vihreä Pohjola

Maailmalla Pohjoismaat tunnetaan kunnianhimoisten ja toimivien kestävyystoimien ja ilmastoratkaisujen edelläkävijäalueena. Vuoden 2020 puheenjohtajakaudella jatketaan ja kehitetään pohjoismaista yhteistyötä ympäristön, luonnon ja ilmaston hyväksi. Tavoitteena on tehdä Pohjolasta entistäkin vihreämpi ja ennen kaikkea vaalia alueen kansainvälistä edelläkävijyyttä esimerkiksi suojelemalla luonnon monimuotoisuutta ja vähentämällä merten muoviroskan ja muun jätteen määrää.  

Kilpailukykyinen Pohjola 

Puheenjohtajakauden keskeisenä painopisteenä on, että Pohjoismaat vahvistavat entisestään maailman laajinta alueellista yhteistyötään ja alueen rajattomuutta. Kauden aikana pyritään tutkimusyhteistyön, innovoinnin, investointien ja digitalisaation avulla luomaan yrityksille parhaat mahdolliset kilpailuedellytykset niiden siirtyessä vihreään talouteen ja kehittäessä ympäristömyönteisiä kiertotalouden ratkaisuja niin Pohjoismaiden kuin muunkin maailman hyväksi. 

Sosiaalisesti kestävä Pohjola 

Pohjoismaisen yhteenkuuluvuuden perustana ovat yhteiset arvot, kuten luottamus, demokratia ja tasa-arvo. Yhtenäisyys saattaa kuitenkin olla uhattuna globaalissa maailmassa, jonka vaikutus ulottuu yhä syvemmälle. Tanska, Färsaaret ja Grönlanti pitävät opetus- ja kulttuurialaa hyvänä lähtökohtana toimille, joiden avulla vaalitaan ja vahvistetaan pohjoismaisen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäksi Pohjoismaiden kielten osaamista. Nuorten kestävät yhteisöt ovat tässä avainasemassa. Yhteistyöstä on oltava hyötyä kaikille iästä ja henkilökohtaisista lähtökohdista riippumatta. 

Tulevaisuuden ratkaisuja yhteisvoimin 

Tulevaisuuden ratkaisuja yhteisvoimin on vuoden 2020 puheenjohtajakauden otsikko. Puheenjohtajakaudella koko Pohjolaa edustavat Tanska, Färsaaret ja Grönlanti – yhteisvoimin. 

Pohjoismaiden neuvosto on virallisen pohjoismaisen yhteistyön parlamentaarinen elin. Neuvostossa on 87 jäsentä Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tankasta ja Islannista sekä Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista.