Sisse Graum Jørgensen

Sisse Graum Jørgensen

Full size version (2.74 MB) Last ned
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Image Keywords
Film och TV
Filmpriset
License

Under licens från Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0). Bilden får användas fritt – dock inte för kommersiella ändamål – under förutsättning att bildkällan anges (t.ex. NN – norden.org).