Internasjonalt samarbeid

Her kan du få innblikk i Nordisk råd og Nordisk ministerråds internasjonale aktiviteter.

Babuscka dukker

Россия / Russia

Совет Министров Северных Стран оказывает поддержку сотрудничеству Северных стран и России в областях, представляющих взаимный интерес.

Nordic cool

Nordens naboer i vest

Det er et økt samarbeid mellom Nordisk ministerråd og naboene i vest. Naboene i vest består av Canada, USA, Storbritannia og Irland.

Nordiska och baltiska flaggor

Estland, Letland og Litauen

Nordisk Ministerråd har siden begyndelsen af 1990'erne udviklet et bredt og nært samarbejde med Estland, Letland og Litauen.

Grönland

Arktis

En stor del av de nordiske land- og havområdene ligger i den arktiske regionen. Norden er derfor sterkt engasjert i spørsmål som vedrører dette unike og barske, men også sårbare området.