Internasjonalt samarbeid

Her kan du få innblikk i Nordisk råd og Nordisk ministerråds internasjonale aktiviteter.

St. Petersburg

Россия / Russia

Совет Министров Северных Стран оказывает поддержку сотрудничеству Северных стран и России в областях, представляющих взаимный интерес. Цель заключается в укреплении регионального сотрудничества и в содействии процветанию, стабильности и безопасности между соседними странами.

Nordic cool

Nordens naboer i vest

Det er et økt samarbeid mellom Nordisk ministerråd og naboene i vest. Naboene i vest består av Canada, USA, Storbritannia og Irland.

Nordiska och baltiska flaggor

Estland, Latvia og Litauen

Nordisk ministerråd har siden begynnelsen av av 1990-årene utviklet et bredt og nært samarbeid med Estland, Latvia og Litauen.

Grönland

Arktis

En stor del av de nordiske land- og havområdene ligger i den arktiske regionen. Norden er derfor sterkt engasjert i spørsmål som vedrører dette unike og barske, men også sårbare området.