Innhold

26.06.20 | Nyhet

Nordisk råd regner med sesjon i oktober

Nordisk råds viktigste politiske hendelse i løpet av året, sesjonen, skal arrangeres i Reykjavík i oktober. Vedtaket kommer fra rådets presidium, og følger etter en lang periode av usikkerhet på grunn av covid-19. Dagens presidiemøte var digitalt, i likhet med all andre møter Nordisk rå...

25.06.20 | Nyhet

Avskaff tidsforskjellene i Norden

Nordisk råd bør presse på for å få lik tidssone i hele fastlands-Norden. Det mener Nordisk råd utvalg for vekst og utvikling.

18.05.20 | Information

Om Nordisk råd

Nordisk råds parlamentarikere drives framfor alt av viljen til at Norden skal være en god region å bo, leve og arbeide i. Dette er også det primære målet for samarbeidsideene og forslagene som oppstår i Nordisk råd.