Innhold

  Informasjon
  29.06.22 | Information

  Om Nordisk råd

  Nordisk råds parlamentarikere drives framfor alt av viljen til at Norden skal være en god region å bo, leve og arbeide i. Dette er også det primære målet for samarbeidsideene og forslagene som oppstår i Nordisk råd.

  30.06.22 | Nyhet

  Bærekraftutvalget: Nordisk produksjon av olje og gass må ned på sikt

  Med den krympende grønlandske innlandsisen foran øynene møttes det nordiske Bærekraftutvalget i Ilulissat for å ta stilling til flere forslag med relevans for klimakrisen. Utvalget innledet den følsomme diskusjonen om å på sikt redusere produksjonen av fossilt brennstoff i Norden, og vi...

  29.06.22 | Nyhet

  Skønhedsoperationer er det vilde vesten

  Udvalget for Velfærd i Norden anbefaler de nordiske regeringer at stramme op på lovgivningen, så det udelukket er fagpersoner inden for sundhedsområdet, der må udføre skønhedsindgreb. Formålet er at skabe større patientsikkerhed.