Innhold

18.03.19 | Nyhet

Nordiske toppkandidater møtes i EU-valgdebatt

Det blir en helnordisk valgdebatt i forkant av vårens Europaparlament-valg. For første gang samler Nordisk råd valgkandidater fra alle de tre nordiske EU-landene til en felles debatt 8. april. Det skjer i forbindelse med rådets temasesjon i København.

14.03.19 | Nyhet

"Ny nordisk fred" tema på seminar om fred og konfliktløsning

Hvilke forutsetninger finnes for nordisk samarbeid innenfor fred og konfliktløsning i dagens multipolare verden? Svaret på dette spørsmålet gis i en ny rapport som blir offentliggjort i forbindelse med Nordisk råds temasesjon i København 9. april.

11.03.19 | Information

Afstemningsresultater

Her finder du alle afstemningsresultater fra Nordisk Råds Temasession 2016 i Oslo.