Content

  21.12.21 | Information

  Om Nordisk råd

  Nordisk råds parlamentarikere drives framfor alt av viljen til at Norden skal være en god region å bo, leve og arbeide i. Dette er også det primære målet for samarbeidsideene og forslagene som oppstår i Nordisk råd.

  16.12.21 | Nyhet

  Hun blir ny kommunikasjonssjef for det nordiske samarbeidet

  Niina Aagaard blir ny kommunikasjonssjef for Nordisk ministerråd og Nordisk råd. Hun er født i Finland, bor i København og kommer fra oppdraget som operativ sjef for Nordic Innovation i Norge.

  15.12.21 | Nyhet

  Nordisk samarbejde i krisesituationer bør styrkes

  Nordisk Råds præsidium ønsker, at det nordiske samarbejde styrkes, så vi bedre kan håndtere krisesituationer i fremtiden. Præsidiet opfordrer derfor Nordisk Ministerråd til at tage stilling til anbefalingerne i rapporten Nordisk civilt kriseberedskab.