25.09.20 | Nyhet

Nordisk råd presser på for mer samarbeid om transport og samfunnssikkerhet

Et formelt nordisk ministerråd for transport og økt samarbeid om samfunnssikkerhet. Det står høyt på kravlista når Nordisk råd forhandler om satsinger innenfor det nordiske samarbeidet de kommende årene.

23.09.20 | Nyhet

De nordiske ernæringsanbefalingene setter bærekraft på dagsordenen

24. september samles mer enn 300 deltakere virtuelt til et webinar om kosthold og bærekraft som del av arbeidet med å oppdatere de nordiske ernæringsanbefalingene.