18.09.18 | Nyhet

Utskott: utred möjligheterna för ett nordiskt doktorandprogram

Ett gemensamt doktorandprogram kan förbättra möjligheterna för samarbete mellan forskare i Norden och bidra till ett starkt nordiskt forskningssamarbete, även bland de mindre institutionerna. Det var budskapet från utskottet för kunskap och kultur under Nordiska rådets septembermöten på...

17.09.18 | Nyhet

Eksport av den nordiske likestillingseffekten

Samlet sett utgjør de fem landene i Norden en av verdens mest likestilte regioner. Men hvordan ble det slik? De viktigste politiske reformene og erfaringene er nå oppsummert i fem presentasjoner. Disse presentasjonene er ledd i en innsats for å “eksportere” nordisk likestilling, og hens...