Om nettstedet norden.org

Norden.org er nettstedet for det offisielle nordiske samarbeid.

Formål

Nettstedet norden.org har som formål å gi innblikk i det offisielle nordiske samarbeid ved å informere om og forklare hvordan samarbeidet organiseres, ved å fremheve politiske prioriteringer, og gjennom å synliggjøre samarbeidets formål og resultater.

Nettstedet skal også informere om Norden som region og om Nordens relasjoner til andre deler av verden.

Norden.org skal hjelpe nordiske borgere og andre relevante målgrupper til å kunne dra nytte av tjenester og tilbud som tilbys i regi av det nordiske samarbeidet.

Ansvarlig utgiver

Kommunikasjonsavdelingen ved Nordisk råd og Nordisk ministerråds sekretariat er ansvarlig utgiver for norden.org.

Den daglige driften besørges av nettredaksjonen.

Kontakt