Nordisk råds medlemmer

Nordisk råd har 87 valgte medlemmer. Det løpende politiske arbeidet i Nordisk råd foregår i utvalg og partigrupper. Nordisk råd betjenes av et sekretariat i København, og dessuten finnes det nasjonale sekretariater i de nordiske parlamentene. Her kan du finne Nordisk råds medlemmer sortert etter nasjonal delegasjon, partigruppe eller utvalg.

Filter

Nordisk råds medlemmer