Personvernpolicy

I vår personvernpolicy kan du lese om vilkårene for behandlingen av personopplysningene dine og om rettighetene du har i forbindelse med bruk av hjemmesiden vår.

Hvem er vi?

Det offisielle nordiske samarbeidet foregår innenfor rammene av Nordisk ministerråd, der regjeringene samarbeider, og i Nordisk råd, som er parlamentarikernes samarbeidsforum. I spissen for dette arbeidet står samarbeidsministrene og valgte parlamentarikere.

Til bruk for dette samler vi inn en rekke data om deg hvis du henvender deg til oss.

I de andre menyene har vi utdypet hva vi samler inn, hvorfor vi gjør det, hva vi gjør for å beskytte dataene dine, hvor vi samler inn personopplysningene fra, og hvilke rettigheter du har i den forbindelse.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger kan være mange ting.

Det kan være navn, adresse og telefonnummer. Det kan også være et bilde eller en IP-adresse.

Personopplysninger er alle former for informasjon som kan brukes til å identifisere en person. Det er derfor ikke bare den enkelte opplysning som avgjør om noe kan kalles personopplysninger.

Hvis flere personopplysninger ikke kan identifisere en person hver for seg, men kan gjøre det i kombinasjon, har de karakter av personopplysninger.

Vi samler inn personopplysninger på flere måter

Vi samler inn personopplysninger om deg på følgende måter:

  • Når du bruker hjemmesiden vår
  • Når du kjøper publikasjonene våre på nettet
  • Når du melder deg på nyhetsbrevet vårt
  • Når du selv gir oss personopplysningene
  • Hvis du inngår en kontrakt med oss
  • Hvis du henvender deg direkte til oss på e-post mv.
  • Når du deltar i møter hos oss

I menyen nedenfor kan du se hvorfor vi gjør det, og på hvilket grunnlag vi gjør det.

Vi behandler personopplysninger på flere måter

Her kan du lese følgende:

Dine rettigheter

I dette avsnittet kan du lese at du har en rekke rettigheter i forbindelse med vår behandling av personopplysningene dine, blant annet at du har:

Hvis du vil vite mer, eller utnytte rettighetene dine, ber vi deg kontakte oss via kontaktopplysningene under.

Klage

Vi gjør alt vi kan for å sikre at personopplysningene dine behandles betryggende og at rettighetene dine beskyttes optimalt, og vi gjennomgår regelmessig prosedyrene våre og håndteringen av personopplysninger.

Hvis du mot forventning mener at vi ikke behandler henvendelsen din og rettighetene dine i overensstemmelse med lovgivningen, ber vi deg kontakte oss, gjerne per e-post med teksten “klage” i emnefeltet.

Du kan skrive til oss på personoplysninger@norden.org.

Hvis du fortsatt mener at vi ikke behandler henvendelsen din og rettighetene dine i overensstemmelse med lovgivningen, kan du klage til det danske Datatilsynet via:

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk

Kontaktopplysninger

Nordisk ministerråd
Adresse: Ved Stranden 18, 1061 København K, Danmark
CVR: 43041916
Telefonnr.: +45 33 96 02 00
E-post: personoplysninger@norden.org
Nettsted: www.norden.org
Databeskyttelsesrådgiver: Claus Kastrup

Kontakt