Det offisielle nordiske samarbeidet

Nordens hus på Ved Stranden
Fotograf
Mary Gestrin
Det nordiske samarbeidet er én av verdens mest omfattende regionale samarbeidsformer. Samarbeidet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt Færøyene, Grønland og Åland.

Det nordiske samarbeidet er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en viktig medspiller i det europeiske og internasjonale samarbeidet. Det nordiske fellesskapet arbeider for et sterkt Norden i verden.

Det nordiske samarbeidet ønsker å styrke nordiske og regionale interesser og verdier i en global omverden. Felles verdier landene imellom er med på å styrke Nordens posisjon som én av verdens mest innovative og konkurransedyktige regioner.

Nordisk råd og Nordisk ministerråd

Det offisielle nordiske samarbeidet foregår innenfor rammene av Nordisk ministerråd, hvor regjeringene samarbeider, og i Nordisk råd, som er parlamentarikernes samarbeidsforum. I spissen for det arbeidet står samarbeidsministrene og valgte parlamentarikere.

I dialog med parlamentarikere fra hele Norden diskuterer statsministrene løpende hvordan de nordiske landene sammen kan dra nytte av de mulighetene det gir.

Norden – Sammen er vi sterkere

De nordiske samarbeidsministrene kom med en felles visjon for det nordiske samarbeidet den 6. februar 2014. Med denne visjonsdeklarasjonen ønsker samarbeidsministrene å sette kursen for det samlede nordiske samarbeidet.

Våre land er kan hende små, men vi tror at vi blir sterkere av å samarbeide med hverandre. Og med andre. Det er vår visjon – og vårt nordiske perspektiv.

Kontakt