Det offisielle nordiske samarbeidet

Nordens hus på Ved Stranden
Fotograf
Mary Gestrin
Det nordiske samarbeidet er verdens eldste samarbeid i sitt slag. Samarbeidet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt Færøyene, Grønland og Åland.

Det nordiske samarbeidet er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret. Utgangspunktet er at samarbeidet skal fokusere på områder der en fellesnordisk innsats skaper en merverdi for de nordiske landene og innbyggerne i dem.

Det nordiske fellesskapet arbeider for et sterkt Norden i verden og er en viktig medspiller i europeisk og globalt samarbeid. Felles verdier landene imellom er med på å styrke Nordens posisjon som en av verdens mest innovative og konkurransedyktige regioner.

Nordisk råd og Nordisk ministerråd

Det offisielle nordiske samarbeidet foregår innenfor rammene av Nordisk ministerråd, hvor regjeringene samarbeider, og i Nordisk råd, som er parlamentarikernes samarbeidsforum.

I spissen for Nordisk ministerråd står samarbeidsministrene, som i henhold til det nordiske samarbeidets avtalegrunnlag “Helsingforsavtalen” bistår statsministrene med å samordne nordiske spørsmål.

Nordisk råd ledes av et presidium som består av valgte parlamentarikere fra hele Norden. Medlemmene av Nordisk råd drøfter aktuelle spørsmål og det nordiske samarbeidets utvikling med statsministrene en gang i året på et toppmøte i forbindelse med Nordisk råds sesjon.

Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region

De nordiske statsministrene kom med en felles visjon for det nordiske samarbeidet 20. august 2019. Vi i Norden har som visjon at vi vil bli verdens mest bærekraftige og integrerte region fram mot år 2030. Samarbeidet i Nordisk ministerråd skal tjene dette formålet.

Vision 2030