Det offisielle nordiske samarbeidet

Nordens hus på Ved Stranden
Fotograf
Mary Gestrin
Det nordiske samarbeidet er verdens eldste samarbeid i sitt slag. Samarbeidet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt Færøyene, Grønland og Åland.

Det nordiske samarbeidet er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret. Utgangspunktet er at nordisk samarbeid skal fokusere på områder der en fellesnordisk innsats skaper en merverdi for de nordiske landene og innbyggerne i dem – det som også kalles nordisk nytte. I 2016 sluttet de nordiske statsministrene seg til en overordnet målsetning om at Norden skal være verdens mest integrerte region. 

Det nordiske fellesskapet arbeider for et sterkt Norden i verden og er en viktig medspiller i europeisk og globalt samarbeid. Felles verdier landene imellom er med på å styrke Nordens posisjon som en av verdens mest innovative og konkurransedyktige regioner.

Nordisk råd og Nordisk ministerråd

Det offisielle nordiske samarbeidet foregår innenfor rammene av Nordisk ministerråd, der regjeringene samarbeider, og i Nordisk råd, som er parlamentarikernes samarbeidsforum.

I spissen for Nordisk ministerråd står samarbeidsministrene, som i henhold til det nordiske samarbeidets avtalegrunnlag “Helsingforsavtalen” bistår statsministrene i samordningen av nordiske spørsmål.

Nordisk råd ledes av et presidium som består av valgte parlamentarikere fra hele Norden. Medlemmene av Nordisk råd drøfter aktuelle spørsmål og det nordiske samarbeidets utvikling med statsministrene en gang i året på et toppmøte i forbindelse med Nordisk råds sesjon.

Norden – Sammen er vi sterkere

De nordiske samarbeidsministrene kom med en felles visjon for det nordiske samarbeidet den 6. februar 2014. Med denne visjonsdeklarasjonen ønsker samarbeidsministrene å sette kursen for det samlede nordiske samarbeidet.

Våre land er kan hende små, men vi tror at vi blir sterkere av å samarbeide med hverandre. Og med andre. Det er vår visjon – og vårt nordiske perspektiv.

Kontakt