Aktuelle initiativer

Her kan du følge aktuelle initiativer og kampanjer som finner sted innenfor rammene av det nordiske samarbeidet.

alt=""

Nordic Day 2022:
State of the Nordic Region

On Nordic Day the 23 March we celebrate the launch of State of the Nordic Region 2022 with livestreamed events from five Nordic capitals.

  Harbourfront Centre i Toronto

  Nordiske kulturtiltak

  Norden har en sterk, kvalitativt god og variert kunst- og kultursektor som vies stor interesse internasjonalt.

   alt=""

   COP26: Choosing Green

   With more than 100 events the Nordic Pavilions at COP26 in Glasgow and Helsinki covered a wide range of topics on climate change and solutions. Watch all events from the Nordic Pavilions in Glasgow and Helsinki here.

    En fjord omgivet af bjerge

    Den nordiske miljøstafetten

    Nordisk råds miljøpris deles ut hvert år til en nordisk organisasjon, en bedrift eller en person som har gjort en ekstraordinær innsats for miljøet. Som opptakt til utdelingen av årets pris hyller Nordisk råd alle personene og organisasjonene som jobber for et bedre miljø i Norden.

     Skulptur Britt Smelvær

     Internasjonal profilering av Norden

     Norden har momentum internasjonalt. Med en felles profilering av Norden ønsker vi å framheve det vi har felles: Våre nordiske perspektiver, våre verdier og en kultur som stammer fra en felles historie.

      sæbeboble

      Fremtidens kompetanser

      Fremtiden kommer ikke bare, den skapes. Gjennom felles nordiske prosjekter og erfaringsdeling er målet å sette barn og unge i stand til å møte en fremtid ingen helt vet hvordan ser ut. Nøkkelen til fremtidens kompetanser er utdannelse.

       Nordic Solutions at COP23 theme photo

       Nordiske løsninger på globale utfordringer

       Nordiske løsninger på globale utfordringer (Nordic Solutions to Global Challenges) er et felles initiativ fra de nordiske statsministrene. Vi vil invitere verden til å dele nordisk kunnskap og erfaringer fra seks prioriterte flaggskipsprosjekter.

        Debate at CSW

        Den nordiske likestillingseffekten på arbeidsplassen

        Likestilling mellom kjønnene og anstendig arbeid for alle er to av de viktigste globale utfordringene. For å overvinne dem må vi arbeide sammen og dele kunnskap og informasjon, på lokalt, regionalt og globalt nivå.

          Launch of Nordic Solutions to Global Challenges

         Et nytt nordisk kjøkken

         Formålet med programmet Et nytt nordisk kjøkken er å sette i gang, legge til rette for og koordinere aktiviteter basert på Manifest for et nytt nordisk kjøkken.

          Nordic Food Policy Lab meeting

          Nordic Food Policy Lab

          Hovedmålet med prosjektet Nordic Food Policy Lab er å oppmuntre til bruk av nordiske politiske løsninger for å ta fatt i de matrelaterte sakene som er definert som utfordringer i FNs bærekraftmål, Agenda 2030.