Aktuelle initiativer

Her kan du følge aktuelle initiativer og kampanjer som finner sted innenfor rammene av det nordiske samarbeidet.

COP24 Food Day

Nordic climate action in Madrid

The Nordic countries will once again join forces when the UN climate negotiations take place in Madrid from 2nd to 13th of December – the COP25. The Nordic countries are determined to the lead the way globally.

Audience at COP24

Nordiske klimatiltak i Stockholm

Er du bekymret for klimaendringene og ønsker handling? La oss snakke om det! Fra 2. til 13. desember inviterer det nordiske samarbeidet deg til Norrsken House i Stockholm for å følge og delta i en lang rekke klimaarrangementer relatert til FNs klimaforhandlinger – COP25.

sæbeboble

Fremtidens kompetanser

Fremtiden kommer ikke bare, den skapes. Gjennom felles nordiske prosjekter og erfaringsdeling er målet å sette barn og unge i stand til å møte en fremtid ingen helt vet hvordan ser ut. Nøkkelen til fremtidens kompetanser er utdannelse.

Nordic Solutions at COP23 theme photo

Nordiske løsninger på globale utfordringer

Nordic Solutions to Global Challenges (nordiske løsninger på globale utfordringer) er et felles initiativ av statsministrene i de nordiske landene. Vi vil invitere hele verden til å dele nordisk kunnskap og erfaring, med seks prioriterte flaggskipsprosjekter.

Debate at CSW

Den nordiske likestillingseffekten på arbeidsplassen

Likestilling mellom kjønnene og anstendig arbeid for alle er to av de viktigste globale utfordringene. For å overvinne dem må vi arbeide sammen og dele kunnskap og informasjon, på lokalt, regionalt og globalt nivå.

Podcast recording at COP24. How can we eat our way to a green and healthy future?

Think Nordic!

THINK NORDIC! Do dads hold the key to sustainability and how can we eat our way to a green and healthy future? These are just some of the nourishing, engaging and challenging questions that will be asked and attempted to be answered on the new podcast series, ‘Think Nordic’. 

Southbank London 2017

Nordic cultural initiatives

The Nordic Region has a strong, high-quality and diverse art and culture sector, which is in great demand internationally.

 Launch of Nordic Solutions to Global Challenges

Et nytt nordisk kjøkken

Formålet med programmet Et nytt nordisk kjøkken er å sette i gang, legge til rette for og koordinere aktiviteter basert på Manifest for et nytt nordisk kjøkken fra 2004.

Mennesker går op ad et bjerg

State of the Nordic Region

State of the Nordic Region 2018 presenterer fakta og tall fra de nordiske landene for sosioøkonomiske kjerneområder, herunder demografi, økonomi, arbeidsstyrke og utdanning, pluss bioøkonomi, digitalisering, helse og velferd, kultur og kunst.

Skulptur Britt Smelvær

Internasjonal profilering av Norden

Norden har momentum internasjonalt. Med en felles profilering av Norden ønsker vi å framheve det vi har felles: Våre nordiske perspektiver, våre verdier og en kultur som stammer fra en felles historie.

Nordic Food Day at COP23

Nordic Food Policy Lab

Det overordnede målet for Nordic Food Policy Lab (Nordisk matpolicylab) er å fremme bruk av nordiske politiske løsninger for å bidra til å løse matvareproblemene som er identifisert som utfordringer i FNs bærekraftsmål frem mot 2030.

I am Generation 2030

Generation 2030

Programmet Generation 2030 skal styrke og fremskynde gjennomføringen av 2030-agendaen i det nordiske samarbeidet.