Aktuelle initiativer

Her kan du følge aktuelle initiativer og kampanjer som finner sted innenfor rammene av det nordiske samarbeidet.

COP27 Nordic Pavilion

COP27: Nordic Solutions

The Nordic countries have ambitious climate goals and we firmly believe that we can do more by working together. With more than 50 events, the Nordic Pavilion will cover a wide range of topics on climate change and solutions at COP27 in Sharm El-Sheikh, Egypt, from 6 to 18 November.

  alt=""

  Nordiske demokratifestivaler 2022

  Nordisk samarbejde er klar med debatarrangementer på fem nordiske demokratifestivaler. Politikere, civilsamfund, eksperter, unge og erhvervsliv vil krydse klinger og tale politik i øjenhøjde med nordens borgere.

   alt=""

   Nordic Day 2022:
   State of the Nordic Region

   On Nordic Day the 23 March we celebrate the launch of State of the Nordic Region 2022 with livestreamed events from five Nordic capitals.

    Harbourfront Centre i Toronto

    Nordiske kulturtiltak

    Norden har en sterk, kvalitativt god og variert kunst- og kultursektor som vies stor interesse internasjonalt.

     alt=""

     COP26: Choosing Green

     With more than 100 events the Nordic Pavilions at COP26 in Glasgow and Helsinki covered a wide range of topics on climate change and solutions. Watch all events from the Nordic Pavilions in Glasgow and Helsinki here.

      En fjord omgivet af bjerge

      Den nordiske miljøstafetten

      Nordisk råds miljøpris deles ut hvert år til en nordisk organisasjon, en bedrift eller en person som har gjort en ekstraordinær innsats for miljøet. Som opptakt til utdelingen av årets pris hyller Nordisk råd alle personene og organisasjonene som jobber for et bedre miljø i Norden.

       Skulptur Britt Smelvær

       Internasjonal profilering av Norden

       Norden har momentum internasjonalt. Med en felles profilering av Norden ønsker vi å framheve det vi har felles: Våre nordiske perspektiver, våre verdier og en kultur som stammer fra en felles historie.

        sæbeboble

        Fremtidens kompetanser

        Fremtiden kommer ikke bare, den skapes. Gjennom felles nordiske prosjekter og erfaringsdeling er målet å sette barn og unge i stand til å møte en fremtid ingen helt vet hvordan ser ut. Nøkkelen til fremtidens kompetanser er utdannelse.

         Nordic Solutions at COP23 theme photo

         Nordiske løsninger på globale utfordringer

         Nordiske løsninger på globale utfordringer (Nordic Solutions to Global Challenges) er et felles initiativ fra de nordiske statsministrene. Vi vil invitere verden til å dele nordisk kunnskap og erfaringer fra seks prioriterte flaggskipsprosjekter.

          Debate at CSW

          Den nordiske likestillingseffekten på arbeidsplassen

          Likestilling mellom kjønnene og anstendig arbeid for alle er to av de viktigste globale utfordringene. For å overvinne dem må vi arbeide sammen og dele kunnskap og informasjon, på lokalt, regionalt og globalt nivå.

            Launch of Nordic Solutions to Global Challenges

           Et nytt nordisk kjøkken

           Formålet med programmet Et nytt nordisk kjøkken er å sette i gang, legge til rette for og koordinere aktiviteter basert på Manifest for et nytt nordisk kjøkken.

            Nordic Food Policy Lab meeting

            Nordic Food Policy Lab

            Hovedmålet med prosjektet Nordic Food Policy Lab er å oppmuntre til bruk av nordiske politiske løsninger for å ta fatt i de matrelaterte sakene som er definert som utfordringer i FNs bærekraftmål, Agenda 2030.