Aktuelle initiativer

Her kan du følge aktuelle initiativer og kampanjer som finner sted innenfor rammene av det nordiske samarbeidet.

Debate at CSW

Den nordiske likestillingseffekten på arbeidsplassen

Likestilling mellom kjønnene og anstendig arbeid for alle er to av de viktigste globale utfordringene. For å overvinne dem må vi arbeide sammen og dele kunnskap og informasjon, på lokalt, regionalt og globalt nivå.

I am #generation 2030 uden tekst

Generation 2030

Programmet Generation 2030 skal styrke og fremskynde gjennomføringen av FNs Agenda 2030 i det nordiske samarbeidet.

Nordic Food Day at COP23

Nordic Food Policy Lab

The overall aim of Nordic Food Policy Lab project is to encourage the use of Nordic policy solutions to help address the food issues identified as challenges in the UN Agenda 2030 Sustainable Development Goals.

pige på cykelbroen i København

Nordic Solutions to Global Challenges

Nordic Solutions to Global Challenges (nordiske løsninger på globale utfordringer) er et felles initiativ av statsministrene i de nordiske landene. Vi vil invitere hele verden til å dele nordisk kunnskap og erfaring, med seks prioriterte flaggskipsprosjekter.

Skulptur Britt Smelvær

Internasjonal profilering av Norden

Norden har momentum internasjonalt. Med en felles profilering av Norden ønsker vi å framheve det vi har felles: Våre nordiske perspektiver, våre verdier og en kultur som stammer fra en felles historie.

 Launch of Nordic Solutions to Global Challenges

Et nytt nordisk kjøkken

Formålet med programmet Et nytt nordisk kjøkken er å sette i gang, legge til rette for og koordinere aktiviteter basert på Manifest for et nytt nordisk kjøkken fra 2004.

Mennesker går op ad et bjerg

State of the Nordic Region

State of the Nordic Region 2018 presenterer fakta og tall fra de nordiske landene for sosioøkonomiske kjerneområder, herunder demografi, økonomi, arbeidsstyrke og utdanning, pluss bioøkonomi, digitalisering, helse og velferd, kultur og kunst.

Nordic Matters at Southbank

Nordic cultural initiatives

The Nordic Region has a strong, high-quality and diverse art and culture sector, which is in great demand internationally.