Aktuelle initiativer

Her kan du følge aktuelle initiativer og kampanjer som finner sted innenfor rammene av det nordiske samarbeidet.

alt=""

CHOOSING GREEN
Nordic solutions at COP26

8 flags. 27,5 million people. 1 vision. The Nordic countries have ambitious climate goals. We want to become the most sustainable region in the world by 2030. We invite you to join the conversation on how to solve the climate crisis and reach the goal of carbon neutrality.

En fjord omgivet af bjerge

Den nordiske miljøstafetten

Nordisk råds miljøpris deles ut hvert år til en nordisk organisasjon, en bedrift eller en person som har gjort en ekstraordinær innsats for miljøet. Som opptakt til utdelingen av årets pris hyller Nordisk råd alle personene og organisasjonene som jobber for et bedre miljø i Norden.

Demokratifestivallerne sommer 2021

Nordiske demokratifestivaler 2021

Nordisk samarbejde er klar med debatarrangementer på fem nordiske demokratifestivaler. Politikere, civilsamfund, eksperter, unge og erhvervsliv vil krydse klinger og tale politik i øjenhøjde med nordens borgere.

Helsingfors og Nordisk Ministerråd 50 år

Nordens dag 2021

Nordisk ministerråd feirer sitt 50-årsjubileum i 2021. På Nordens egen dag, 23. mars, viste vi gjennom fem tematiske debatter hva de nordiske landene har bidratt med i fellesskap, og hva nordiske nøkkelaktører fokuserer på akkurat nå.

promenade operaen i Oslo

CHOOSING GREEN: Et digitalt toppmøte forut for COP26

Bli med på et digitalt éndagsarrangement om miljømessig innhenting etter korona, forut for COP26. I seks debatter utfordrer vi politikere, organisasjoner, representanger for offentlig og privat sektor og entreprenører fra Norden for å avdekke sterke og svake sider ved den nordiske modellen.

sæbeboble

Fremtidens kompetanser

Fremtiden kommer ikke bare, den skapes. Gjennom felles nordiske prosjekter og erfaringsdeling er målet å sette barn og unge i stand til å møte en fremtid ingen helt vet hvordan ser ut. Nøkkelen til fremtidens kompetanser er utdannelse.

Nordic Solutions at COP23 theme photo

Nordiske løsninger på globale utfordringer

Nordiske løsninger på globale utfordringer (Nordic Solutions to Global Challenges) er et felles initiativ fra de nordiske statsministrene. Vi vil invitere verden til å dele nordisk kunnskap og erfaringer fra seks prioriterte flaggskipsprosjekter.

Debate at CSW

Den nordiske likestillingseffekten på arbeidsplassen

Likestilling mellom kjønnene og anstendig arbeid for alle er to av de viktigste globale utfordringene. For å overvinne dem må vi arbeide sammen og dele kunnskap og informasjon, på lokalt, regionalt og globalt nivå.

Podcast recording at COP24. How can we eat our way to a green and healthy future?

Think Nordic!

THINK NORDIC! Do dads hold the key to sustainability and how can we eat our way to a green and healthy future? These are just some of the nourishing, engaging and challenging questions that will be asked and attempted to be answered on the new podcast series, ‘Think Nordic’. 

Harbourfront Centre i Toronto

Nordiske kulturtiltak

Norden har en sterk, kvalitativt god og variert kunst- og kultursektor som vies stor interesse internasjonalt.

 Launch of Nordic Solutions to Global Challenges

Et nytt nordisk kjøkken

Formålet med programmet Et nytt nordisk kjøkken er å sette i gang, legge til rette for og koordinere aktiviteter basert på Manifest for et nytt nordisk kjøkken.

Skulptur Britt Smelvær

Internasjonal profilering av Norden

Norden har momentum internasjonalt. Med en felles profilering av Norden ønsker vi å framheve det vi har felles: Våre nordiske perspektiver, våre verdier og en kultur som stammer fra en felles historie.