Innhold

03.03.21 | Nyhet

Korona gir Grensehinderrådet ekstra jobb også i 2021

De som bor og pendler i de nordiske grenseregionene, må få en forsikring fra politikerne om at landene ikke stenger grensene under framtidige kriser. Folk må kunne våge å stole på at de kan ta en jobb på den andre siden av grensen, sier det nordiske Grensehinderrådets leder Kimmo Sasi. ...

01.03.21 | Nyhet

Nye retningslinjer gjør Nøkkelhullet enda grønnere

Det grønne Nøkkelhullet har i mange år gjort det enklere for nordboerne å velge nyttigere og sunnere produkter når de handler. I dag presenteres det nye forskrifter for den nordiske nøkkelhullmerkingen som blant annet gjør det mulig at flere vegetariske og plantebaserte produkter kan me...

05.01.21 | Information

Om Nordisk ministerråd

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Statsministrene i Norden har som visjon at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region fram mot år 2030. Samarbeidet i Nordisk ministerråd skal tjene dette formålet.