Innhold

05.11.19 | Nyhet

Pappaer pepper pappaer i ny nordisk kampanje

Gjør som Islands president og den svenske elektrikeren Silva – vis at du er en #DadOnBoard! Fedre som inspirerer andre fedre til å dele foreldreskapet likt, det er tanken med kampanjen #DadOnBoard. Den begynner i dag og fortsetter fram til den internasjonale mannsdagen 19. november. 14....

30.10.19 | Nyhet

Kunnskap skaper fremtiden

Framtiden er ikke noe som bare kommer. Vi skaper den. Derfor har de nordiske landene et felles fokus på framtidens kompetanser. Utdanning og forskning er grunnlaget for en bærekraftig utvikling i et velintegrert Norden.

06.06.19 | Information

Om Nordisk ministerråd

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Statsministrene i Norden har som visjon at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region fram mot år 2030. Samarbeidet i Nordisk ministerråd skal tjene dette formålet.