Innhold

21.03.19 | Nyhet

Ny kampanje: oppdag, ta bilde, og del Traces of North

På Nordens dag 23. mars lanserer Nordisk ministerråds internasjonale varemerkebyggingsprosjekt The Nordics en kampanje i sosiale medier der mennesker fra hele verden inviteres til å dele historier fra Norden med hashtagen #TracesofNorth. La oss spore verden sammen!

19.03.19 | Nyhet

Norden oppfordrer fedre til å bli med

De nordiske landene vil styrke insentivene for at fedre skal ta mer foreldrepermisjon. De hevder at økonomisk og finansiell likestilling bare er mulig når menn og kvinner deler husarbeid og omsorg likt. I en debatt under FNs kvinnekommisjon (CSW) i New York delte seks nordiske ministre ...

17.03.19 | Information

Om Nordisk ministerråd

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Statsministrene har det overordnede ansvaret for det nordiske samarbeidet. I praksis er ansvaret delegert til de nordiske samarbeidsministrene og til Den nordiske samarbeidskomiteen, som er ansvarlig for den lø...