Innhold

19.11.20 | Nyhet

Flemming Møller Mortensen ny dansk minister for nordisk samarbeid

Flemming Møller Mortensen fra Socialdemokratiet blir ny nordisk samarbeidsminister i Danmark. Han ble utnevnt til ministerposten 19. november i forbindelse med en ommøblering av den danske regjeringen.

09.11.20 | Nyhet

Klimakrisen engasjerer unge lesere i Norden

Kan litteraturen skape forståelse for en verden i forvandling? Hjelpe barn å håndtere klimaangst? Hvilke tendenser kan vi se i de nordiske landene? Klimatrusselen, forholdet til naturen og utrydningstruede dyr er noen av temaene som tar stadig større plass i de unges bokhyller. På et no...

11.11.20 | Information

Om Nordisk ministerråd

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Statsministrene i Norden har som visjon at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region fram mot år 2030. Samarbeidet i Nordisk ministerråd skal tjene dette formålet.