Innhold

05.05.21 | Nyhet

Kulturministrene: Det nordiske samarbeidet er viktigere enn noensinne

Pandemiens innvirkning på kultur- og mediesektoren i Norden sto høyt på dagsordenen på årets første nordiske ministermøte for kultur, der ministrene også ble enige om budsjettprioriteringene for kommende år.

03.05.21 | Nyhet

Ny ansökningsrunda - Nordiska samarbetsprojekt som involverar nordvästra Ryssland och Östersjöregionen

Ny ansökningsrunda - Nordiska samarbetsprojekt som involverar nordvästra Ryssland och Östersjöregionen Nordiska ministerrådet öppnar ny ansökningsrunda till projekt som involverar samarbete i Östersjöregionen och nordvästra Ryssland. Projekt bör bidra till en blomstrande och fredlig ut...

05.01.21 | Information

Om Nordisk ministerråd

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Statsministrene i Norden har som visjon at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region fram mot år 2030. Samarbeidet i Nordisk ministerråd skal tjene dette formålet.