Innhold

23.09.20 | Nyhet

De nordiske ernæringsanbefalingene setter bærekraft på dagsordenen

24. september samles mer enn 300 deltakere virtuelt til et webinar om kosthold og bærekraft som del av arbeidet med å oppdatere de nordiske ernæringsanbefalingene.

21.09.20 | Nyhet

Olika regler bromsar handel med varor i Norden – men lösningar finns

Det finns fortfarande hinder i vägen för fri import och export av varor inom Norden. Oftast gäller problemen olika tull- och skatteregler när varor förflyttas mellan ett nordiskt EU-land och ett land som inte är med i EU.

14.05.20 | Information

Om Nordisk ministerråd

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Statsministrene i Norden har som visjon at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region fram mot år 2030. Samarbeidet i Nordisk ministerråd skal tjene dette formålet.