Innhold

19.10.19 | Nyhet

Nordiske finansministre diskuterte hvitvasking og arbeid for klimaet

Kampen mot hvitvasking og finansiering av internasjonalt klimasamarbeid sto på agendaen da de nordiske finansministrene holdt møte ved Det internasjonale pengefondet IMF i Washington D.C. 18. oktober.

10.10.19 | Nyhet

Byggministre vil se billigere boliger – og tiltak for klimaet

Karbonutslippene fra byggevirksomhet og bolig i Norden bør reduseres, og sektoren bør satse mer på sirkulær økonomi. Det er innholdet i en erklæring de nordiske bygg- og boligministrene har blitt enige om. Ministrene vil også ha mer nordisk samarbeid for å øke konkurransen og få billige...

06.06.19 | Information

Om Nordisk ministerråd

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Statsministrene i Norden har som visjon at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region fram mot år 2030. Samarbeidet i Nordisk ministerråd skal tjene dette formålet.