Innhold

30.06.21 | Nyhet

Nordisk sivilsamfunnsnettverk skal støtte opp om utviklingen av Norden som bærekraftig og integrert region

Nordisk ministerråd har en ambisjon om å gjøre Norden til den mest bærekraftige og integrerte regionen i verden innen 2030. For å støtte opp under dette arbeidet etableres det nå et nordisk sivilsamfunnsnettverk som skal gjøre sivilsamfunnets stemme bedre hørt i arbeidet med visjonen. N...

22.06.21 | Nyhet

Krav til Nordisk ministerråds økonomiadministrasjon

Mandag og tirsdag var de nordiske samarbeidsministrene samlet for første gang siden starten av pandemien, til et møte i Borgå i Finland. Hovedtemaet på møtet var utfordringene i ministerrådets økonomi- og prosjektforvaltning som sekretariatet har jobbet med de to siste årene.

05.01.21 | Information

Om Nordisk ministerråd

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Statsministrene i Norden har som visjon at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region fram mot år 2030. Samarbeidet i Nordisk ministerråd skal tjene dette formålet.