Innhold

19.10.18 | Nyhet

GENERALSEKRETÆRENS BLOGG: Kunnskap som virker i praksis

Hvordan kan vi gjøre de sosiale systemene våre mer fleksible og styrke fokuset på innbyggerens ønsker og behov? Hvordan kan vi få de frivillige organisasjonene med på å utvikle og levere sosiale tilbud til innbyggerne? Hvordan kan vi få mer kunnskap om hva som virker på det sosiale områ...

16.10.18 | Nyhet

Sosialområdet trenger kunnskap som virker i praksis

Sosialområdet må styrkes for å holde tritt med utfordringene Norden møter i dag. Det sier den tidligere islandske sosialministeren Árni Páll Árnason i en ny rapport med fjorten forslag til forbedringer og fornyelse av det nordiske samarbeidet samt arbeidet i de enkelte nordiske landene ...

08.10.18 | Information

Om Nordisk ministerråd

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Statsministrene har det overordnede ansvaret for det nordiske samarbeidet. I praksis er ansvaret delegert til de nordiske samarbeidsministrene og til Den nordiske samarbeidskomiteen, som er ansvarlig for den lø...