Dagsorden

  09.04.24

  12:55 - 13:20

  5.
  Orientering - Arbejdsgruppen vedr. opdatering af Helsingforsaftalen

  5.1.
  Arbejdsgruppens formand fremlægger arbejdsgruppens indstilling til Præsidiet med efterfølgende spørgsmål, mundtligt

  13:20 - 13:40

  6.
  Udvalget for vækst og udvikling i Norden

  12:45 - 15:30

  6.5.
  Afstemning

  13:40 - 14:00

  7.
  Udvalget for kundskab og kultur i Norden

  7.4.
  Afstemning

  14:00 - 14:27

  8.
  Udvalget for et holdbart Norden

  8.1.
  Betænkning over medlemsforslag om moratorium för gruvbrytning på djuphavsbotten, A 1978/UHN – UDGÅR

  8.8.
  Afstemning

  14:27 - 14:48

  9.
  Præsidiet

  9.5.
  Præsidieforslag om tillæg til arbejdsordningens §72, A 1922/PRE

  9.6.
  Afstemning

  14:48 - 15:27

  10.
  Samarbejdsministrenes redegørelse og spørgetime

  10.1.
  Samarbejdsministrenes redegørelse med efterfølgende spørgsmål, mundtlig.

  15:27 - 15:30

  11.
  Sessionens afslutning

  11.1.
  Nordisk Råds præsident afslutter dette års temasession

  Nyheter
  Program
  Informasjon