Nøkkelpersoner

alt=""
Fotograf
BIG / norden.org
Samarbeidsministere og valgte parlamentarikere leder det nordiske samarbeidet.

De nordiske statsministrene og lederne for Færøyene, Grønland og Åland har det overordnede ansvaret for det nordiske regjeringssamarbetet. De nordiske samarbeidsministrene har det politiske samordningsansvaret for det nordiske samarbeidet. Samarbeidsministeren fra det landet som innehar formannskapet i det nordiske samarbeidet, er leder for samarbeidsministrene.

Det finnes 11 fagministerråd. I disse sitter ministrene fra de fem nordiske landene og de tre selvstyrte områdene, Færøyene, Grønland og Åland, som har ansvar for de sakpolitiske områdene som ministerrådet omfatter.

Samarbeidsministrene bistås av høyerestående tjenestemenn som utgjør Den nordiske samarbeidskommiteen. De har ansvar for den løpende koordineringen av samarbeidet.

Generalsekretæren er den høyest rangerte tjenestemannen i Nordisk ministerråds sekretariat.

De nordiske institusjonene, som Kulturfondet, Nordisk kulturkontakt, Nordisk innovasjon, NordForsk og Nordisk energiforskning, ledes av en direktør eller administrerende direktør, mens Den nordiske investeringsbankens høyest rangerte tjenestemann kalles både president og administrerende direktør.

Nordisk råds medlemmer velges fra og av sitt lands/områdes parlamentariske forsamling. Rådets høyeste beslutningsorgan er presidiet. Presidiet ledes av en president og en visepresident, som begge velges under sesjonen for ett kalenderår. Presidenten og visepresidenten kommer fra det landet som skal være vertsland for neste års sesjon.

Formann og viseformann i Nordisk råds partigrupper og kjønn. Utvalg velges under sesjonen, og fordelingen skal gjenspeile både land, partigrupper og kjønn.

Den høyest rangerte tjenestemannen i Nordisk råd er rådsdirektøren, som leder sekretariatets arbeid.

Det folkelige nordiske samarbeidet samordnes av Foreningen Nordens Forbund (FNF), som ledes av et presidium bestående av de nasjonale Nordenforeningenes ledere. Den høyest rangerte tjenestemannen i FNF er generalsekretæren. De nasjonale foreningenes høyest rangerte tjenestemenn har tittelen generalsekretær eller direktør.

En rekke kjente nordiske politikere har gjennom årene vært aktive i det nordiske samarbeidet. Blant dem som har vært presidenter i Nordisk råd, finner vi svenskene Olof Palme og Karin Söder, nordmennene Kåre Willoch og Trygve Bratteli, Karl-August Fagerholm og Vieno Jussi Sukselainen fra Finland, Anker Jørgensen og Jens Otto Krag fra Danmark, samt Matthías Á. Mathiesen og Páll Pétursson fra Island.

Kontakt