Spill video

Nordisk nytteverdi for deg

Du kan reise, studere og arbeide hvor du vil i Norden. Dessuten er strømforsyningen sikker, skolematen er sunn, og kulturen er tilgjengelig. Det er kanskje en selvfølge for deg, men alt dette er et resultat av nordisk samarbeid. Hør Karla, Joonas og Christian fortelle om hva som er nordisk nytteverdi for dem.

Bjarne Jørnsgård_nordgen2
“Å studere i et annet nordisk land er noe jeg kan anbefale på det varmeste. Jeg synes at jeg har blitt mye tryggere på meg selv.”
Karla Neslíð, Nordplus-studerande
“For sluttforbrukeren blir det et enklere valg, nettopp fordi det ikke er noe nytt. Alle nordboere kjenner til Svanen, så det blir trygt for dem å foreta et miljøvalg.”
Per Andersson, Jeansdesigner