Om Nordisk råd

Overblik over Plenum, Stortinget, Nordisk Råds Session 2018

Overblik over Plenum, Stortinget, Nordisk Råds Session 2018

Fotograf
Johannes Jansson
Nordisk råds parlamentarikere drives framfor alt av viljen til at Norden skal være en god region å bo, leve og arbeide i. Dette er også det primære målet for samarbeidsideene og forslagene som oppstår i Nordisk råd.

Rådet har 87 valgte representanter. Danmark, Finland, Norge og Sverige har 20 representanter hver, hvorav Danmarks representanter innbefatter to fra Færøyene og to fra Grønland, mens Finland har to representanter fra Åland. Island har sju representanter.

Danmark, Island, Norge og Sverige ble medlemmer i Nordisk råd da det ble stiftet i 1952. Finland ble deretter medlem i 1955, Færøyene og Åland koblet seg til i 1970, og til slutt kom Grønland med i 1984. Færøyene, Grønland og Åland har fått mer å si i det nordiske samarbeidet etter at Ålandsdokumentet ble vedtatt av samarbeidsministerne i Mariehamn på Åland den 5. september 2007.

Nordiska rådets session 2017
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org

Medlemmer og presidentskap

Rådsmedlemmene sitter i de respektive landenes parlamenter og utnevnes av parlamentene etter forslag fra partigrupper. Direkte valg til Nordisk råd forekommer ikke.

Nordisk råd, som ledes av et presidium, samles til to årlige møter: temasesjonen og den ordinære sesjonen, der de nordiske parlamentarikerne fatter vedtak om ting de vil at de nordiske regjeringene skal finne løsninger på.

Under den ordinære sesjonen hver høst velges også president, visepresident og medlemmer i presidiet for det neste året. Presidentskapet alternerer mellom landene. Den ordinære sesjonen avholdes i det landet som har presidentskapet for Nordisk råd. Temasesjonen, som avholdes hvert vår, holdes i det land som har presidentskapet for Nordisk ministerråd.

Utvalg

Det løpende politiske arbeidet i Nordisk råd skjer i utvalg og partigrupper.

Nordisk råd betjenes av et sekretariat som er samlokalisert med Nordisk ministerråds sekretariat i København. Det finnes dessuten nasjonale sekretariater i de nordiske parlamentene.

Nordiska rådets direktör Kristina Háfoss

Kristina Háfoss

Fotograf
Charlotte de la Fuente

Rådsdirektøren

Det parlamentariske samarbeidsorganet, Nordisk råd, har en rådsdirektør i ledelsen for sitt sekretariat i København. Rådsdirektøren assisteres av medarbeidere i sekretariatet. Nuverende rådsdirektør er Kristina Háfoss, Færøyene.

Rådsdirektøren forbereder sammen med sitt sekretariat de sakene som behandles av Nordisk råd.

Forberedelsene skjer i samråd og samvirke med sekretariatene for Nordisk råds nasjonale delegasjoner og partigrupper.

Rådsdirektøren er referent i Nordisk råds ledelsesorgan, presidiet.

Sammen med Nordisk råds president utformes dagsorden for presidiets møter.

Direktøren og presidenten forbereder også beslutningspunktene på dagsordenen.

Når det gjelder saker på dagsorden som ikke innbefatter beslutninger, skal rådsdirektøren samrå seg med sekretariatsmøtet. Dette består av sjefene for de nasjonale delegasjonssekretariatene og partigruppesekretærene.

Presidiet kan overlate retten til å fatte beslutninger i forskjellige spørsmål til rådsdirektøren.

Tidligere rådsdirektører

2014-2021 Britt Bohlin, Sverige

2007-2013 Jan-Erik Enestam, Finland

1999-2007 Frida Nokken, Norge

1996-1999 Berglind Ásgeirsdóttir, Island 

1994-1996 Anders Wenström, Sverige

1990-1994 Jostein Osnes, Norge

1987-1989 Gerhard af Schultén, Finland

1982-1987 Ilkka-Christian Björklund, Finland

1977-1982 Gudmund Saxrud, Norge

1973-1977 Helge Seip, Norge

1971-1973 Emil Vindestmo, Norge

Arbeidsordning og retningslinjer