Om Nordisk råd

Overblik over Plenum, Stortinget, Nordisk Råds Session 2018

Overblik over Plenum, Stortinget, Nordisk Råds Session 2018

Fotograf
Johannes Jansson
Nordisk råds parlamentarikere er først og fremst drevet av viljen til at Norden skal være en god region å bo, leve og jobbe i. Dette er også det primære målet for samarbeidsideene og forslagene som oppstår i Nordisk råd.

Rådet har 87 valgte medlemmer. Danmark, Finland, Norge og Sverige har 20 medlemmer hver. To av Danmarks representanter kommer fra Færøyene og Grønland, mens to av Finlands medlemmer kommer fra Åland. Island har sju medlemmer.

Danmark, Island, Norge og Sverige ble medlemmer av Nordisk råd da rådet ble dannet i 1952. Finland ble medlem i 1955, Færøyene og Åland i 1970 og Grønland i 1984. Færøyene, Grønland og Åland har fått mer å si i det nordiske samarbeidet siden Ålandsdokumentet ble vedtatt av samarbeidsministrene i Mariehamn på Åland 5. september 2007.

Medlemmer, sesjoner og presidentskap

Rådsmedlemmene sitter i landenes parlamenter og velges ut av parlamentene etter forslag fra partigruppene. Det avholdes ikke direkte valg til Nordisk råd.

Nordisk råd, som ledes av presidiet, samles til to årlige møter, temasesjonen og den ordinære sesjonen, der de nordiske parlamentarikerne fatter vedtak om forhold som en ønsker at de nordiske regjeringene skal finne løsninger på.

På den ordinære sesjonen velges dessuten presidenten, visepresidenten og medlemmene av presidiet for det kommende året. Presidentskapet roterer mellom landene. Den ordinære sesjonen avholdes i landet som har presidentskapet for Nordisk råd. Temasesjonen, som avholdes hver vår, avholdes i landet som har formannskapet for Nordisk ministerråd.

Utvalg

Det løpende politiske arbeidet i Nordisk råd foregår i utvalg og partigrupper.

Nordisk råd betjenes av et sekretariat som er lokalisert sammen med Nordisk ministerråds sekretariat i København. Dessuten er det nasjonale sekretariater i de nordiske parlamentene.

Rådsdirektøren

Det parlamentariske samarbeidsorganet, Nordisk råd, har en rådsdirektør i ledelsen for sitt sekretariat i København. Rådsdirektøren assisteres av medarbeidere i sekretariatet. Nåværende rådsdirektør er Kristina Háfoss fra Færøyene.

Rådsdirektøren forbereder sakene sammen med sitt sekretariat, og i samråd med Nordisk råds nasjonale delegasjoner og partigrupper.

Rådsdirektøren er referent i Nordisk råds ledelsesorgan, presidiet.

Sammen med Nordisk råds president utformer direktøren dagsordenen for presidiets møter.

Direktøren og presidenten forbereder også vedtakspunktene på dagsordenen.

Når det gjelder saker på dagsorden som ikke innbefatter vedtak, skal rådsdirektøren samrå seg med sekretariatsmøtet. Dette består av lederne for de nasjonale delegasjonssekretariatene og partigruppesekretærene.

Presidiet kan overlate retten til å fatte vedtak i forskjellige spørsmål til rådsdirektøren.

Tidligere rådsdirektører

2013–2021 Britt Bohlin, Sverige

2007–2013 Jan-Erik Enestam, Finland

1999–2007 Frida Nokken, Norge

1996–1999 Berglind Ásgeirsdóttir, Island 

1994–1996 Anders Wenström, Sverige

1990–1994 Jostein Osnes, Norge

1987–1989 Gerhard af Schultén, Finland

1982–1987 Ilkka-Christian Björklund, Finland

1977–1982 Gudmund Saxrud, Norge

1973–1977 Helge Seip, Norge

1971–1973 Emil Vindsetmo, Norge

Arbeidsordning og retningslinjer