Sveriges formannskap i Nordisk ministerråd 2024

Sveriges ordförandeskap 2024 i Nordiska ministerrådet
Photographer
Per-Pixel Petersson / imagebank.sweden.se
Sverige har formannskapet i Nordisk ministerråd 2024. Et tryggere, grønnere og friere Norden er utgangspunktet for det svenske formannskapet, som vil ha et særlig fokus på økt mobilitet over grensene og integrering.

Sveriges formannskapsprogram danner grunnlaget for det nordiske regjeringssamarbeidet i 2024 og skal bidra til Visjon 2030, om at Norden skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region.

Programmet er delt inn i følgende prioriterte områder:

Et integrert Norden uten grensehinder

Det skal være enkelt å leve, studere, arbeide og drive næringsvirksomhet i hele Norden og på tvers av landegrensene. Derfor skal Sveriges formannskapsprogram øke fokuset på å skape et integrert Norden.

 

Et grønt Norden

Norden skal fortsette å være en foregangsregion i en konkurransedyktig og innovasjonsdrevet omstilling, både på hjemmebane og ved å fremme nordiske, grønne løsninger i resten av verden.

 

Et konkurransedyktig Norden

Nordens globale konkurransekraft er avgjørende for blant annet utvikling av næringslivet og for å trygge fremtidig velstand.

 

Et sosialt bærekraftig Norden

Et sosialt bærekraftig Norden betyr blant annet at innbyggerne føler seg trygge, og at samfunnets motstandsdyktighet er sterk.