Kontakt

Svanen til Kulturnatten
Fotograf
Vita Thomsen/Norden.org
Her finner du kontaktinformasjon til personer og organisasjoner innenfor det offisielle nordiske samarbeidet.

Nordisk ministerråd og Nordisk råd er begge lokalisert i København, med adressen Ved Stranden 18.

Sekretariatenes åpningstider

1. september – 31. mai:

mandag–torsdag kl. 8.30–16.30

fredag kl. 8.30–15.30

Juni og august:

mandag–fredag kl. 8.30–15.30

Juli

Sekretariatene er stengt for betjening både personlig og per telefon 3.–31. juli. Ved akutt behov for kontakt med husets medarbeidere finner du kontaktinformasjon via lenkene nedenfor:

Info Norden

Hvis din sak dreier seg om arbeid, studier eller næringsvirksomhet i et annet nordisk land, bør du ta direkte kontakt med informasjonstjenesten Info Norden: Du kan også henvende deg til vår informasjonstjeneste hvis du søker informasjon om nordisk støtte og bidrag eller søker generell informasjon om det nordiske samarbeidet:

Nordisk ministerråd

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsforum.

Adresse:

Ved Stranden 18

1061 København K

Telefon: +45 33 96 02 00

E-post: nmr@norden.org

Organisasjonsnummer:

Organisasjonsnummer (CVR) for Nordisk ministerråd: 43 04 19 16

Nordisk råd

Nordisk råd er de nordiske parlamentenes offisielle samarbeidsforum.

Adresse
Ved Stranden 18
DK-1061 København K

Telefon: +45 33 96 04 00

E-post: nordisk-rad@norden.org

Organisasjonsnummer: 

Organisasjonsnummer (CVR) for Nordisk råd: 19 50 36 07

Finn parlamentarikerne i Nordisk råd:

Personvernpolicy

I vår personvernpolicy kan du lese om vilkårene for behandlingen av personopplysningene dine og om rettighetene du har i forbindelse med bruk av hjemmesiden vår.

Varslingssystemet for Nordisk ministerråd og de nordiske institusjonene

Nordisk ministerråds varslingssystem er tilgjengelig for alle medarbeidere i Nordisk ministerråd og de nordiske institusjonene samt våre samarbeidspartnere. Systemet gjør at medarbeidere og samarbeidspartnere trygt kan gi opplysninger om mistenkte ulovligheter eller alvorlige misligheter, uten frykt for arbeidsrettslige konsekvenser eller andre reaksjoner.

Norden.org – webredaksjonen

Spørsmål og synspunkter om nettstedet norden.org kan sendes til