Kontakt

Svanen til Kulturnatten
Fotograf
Vita Thomsen/Norden.org
Her finner du kontaktinformasjon til personer og organisasjoner innenfor det offisielle nordiske samarbeidet.

Nordisk ministerråd og Nordisk råd holder begge tiladressen Ved Stranden 18 i København.

Sekretariatenes åpningstider:

1. september–31. mai:

mandag–torsdag kl. 8.30–16.30

fredag kl. 8.30–15.30

Juni og august:

mandag–fredag kl. 8.30–15.30

Juli:

Sekretariatene har stengt for personlig og telefonisk betjening fra 3. til 31. juli. Ved akutt behov for kontakt med husets medarbeidere finner du kontaktinformasjon her:

Kommunikasjonssjef

Mary Gestrin

E-post: mage@norden.org

Telefon: +45 21 71 71 35

Hvis henvendelsen dreier seg om å jobbe, flytte eller studere i Norden, så kontakt vår informasjonstjeneste Info Norden direkte:

Nordisk ministerråd

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsforum.

Adresse:

Ved Stranden 18

1061 København K

Telefon: +45 33 96 02 00

E-post: nmr@norden.org

Organisasjonsnummer:

Organisasjonsnummer (CVR) for Nordisk ministerråd: 43 04 19 16

Nordisk råd

Nordisk råd er de nordiske parlamentenes offisielle samarbeidsforum.

Adresse: Ved Stranden 18 1061 København K

Telefon: +45 33 96 04 00

E-post: nordisk-rad@norden.org

Organisasjonsnummer: 

Organisasjonsnummer (CVR) for Nordisk råd: 19 50 36 07

Finn parlamentarikere i Nordisk råd ut fra:

Info Norden

Hvis du skal flytte til, arbeide eller studere i et annet nordisk land og har spørsmål om rettigheter og gjeldende regler, kan du finne informasjon på informasjonstjenesten Info Nordens sider.

Norden.org – webredaksjonen

Spørsmål og kommentarer til nettstedet kan sendes til

Varslerordningen ved Nordisk ministerråd og de nordiske institusjonene

Varslerordningen ved Nordisk ministerråd er et tilbud til alle ansatte i Nordisk ministerråd og de nordiske institusjonene samt samarbeidspartnere. Ordningen gir ansatte og samarbeidspartnere mulighet for trygt å viderebringe informasjon om antatte ulovligheter eller alvorlige uregelmessigheter uten å frykte for ansettelsesrettslige konsekvenser eller andre reaksjoner.