Nordisk råds saker

Her finner du informasjon om hva Nordisk råd skal fatte vedtak om, og de siste vedtakene Nordisk råd har fattet. Du finner informasjon om Nordisk råds saker samt spørsmål og svar. Saker kan være forslag fra parlamentarikere eller ministerråd, handlingsplaner og  uttalelser om forslag.

Filter

Saker