Innhold

31.10.19 | Nyhet

Sats på kultur og språk i arbeidet med visjonen!

Kultur og språkforståelsen mellom de nordiske landene må prioriteres hvis vi skal nå den ambisiøse visjonen om Norden som verdens mest bærekraftige og integrerte region i 2030. Det var budskapet fra de nordiske kulturministrene da de møttes i Stockholm onsdag.

03.09.19 | Nyhet

Omprioriteringer venter i det nordiske samarbeidet

Da de nordiske statsministrene møttes i midten av august, fastslo de at klima og bærekraft skal prioriteres høyere enn tidligere innenfor samarbeidet. Målsetningen i den nye visjonen for Nordisk ministerråd er at Norden skal bli verdens mest bærekraftige region. Nå innledes arbeidet med...

Vision 2030
20.08.19 | Deklarasjon

Vår visjon 2030

Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region

10.09.19 | Information

Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region

19. juni 2019 ble de nordiske samarbeidsministrene enige om en ny visjon for Nordisk ministerråd. Visjonen ble vedtatt av statsministrene 20. august 2019.