Innhold

03.09.19 | Nyhet

Omprioriteringer venter i det nordiske samarbeidet

Da de nordiske statsministrene møttes i midten av august, fastslo de at klima og bærekraft skal prioriteres høyere enn tidligere innenfor samarbeidet. Målsetningen i den nye visjonen for Nordisk ministerråd er at Norden skal bli verdens mest bærekraftige region. Nå innledes arbeidet med...

20.08.19 | Nyhet

Statsministrene vil ha sterkere nordisk fokus på klimaspørsmålet

Bærekraftspørsmål og uroen for effektene av klimaendringenes sto i sentrum for samtalene under de nordiske statsministrenes møte i Reykjavík 20. august. I en fornyet visjon for Nordisk ministerråd uttrykker statsministrene tydelig at de vil at det nordiske samarbeidet skal bli et mer ef...

Vision 2030
20.08.19 | Deklarasjon

Vår visjon 2030

Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region

10.09.19 | Information

Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region

19. juni 2019 ble de nordiske samarbeidsministrene enige om en ny visjon for Nordisk ministerråd. Visjonen ble vedtatt av statsministrene 20. august 2019.