Innhold

16.09.21 | Nyhet

Mer mobilt arbeidsliv gir håp til regioner i nedgang

Pandemien har virket inn på folks mobilitet mellom by og land og økt interessen for fjernarbeid og å bo på landet. De nordiske ministrene med ansvar for regional utvikling vil gripe anledningen og har tatt initiativ til en analyse av hvordan Norden kan støtte opp om trenden, for å skape...

16.09.21 | Nyhet

Næringsministre satser på turismesamarbeid og bærekraftig gruvenæring

De nordiske næringsministrene satser 20 millioner danske kroner på nordiske samarbeidsprosjekter innenfor turisme. Ministrene fattet vedtaket på et digitalt møte torsdag 16. september. På møtet ble de også enige om å styrke samarbeidet om bærekraftig mineralutvinning og -produksjon i No...

Vejviser
20.08.19 | Deklarasjon

Vår visjon 2030

Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region

18.11.20 | Information

Handlingsplan for Visjon 2030

Nordisk ministerråds handlingsplan for Visjon 2030 er godkjent av de nordiske samarbeidsministrene og gjelder for perioden 2021–24.