Innhold

02.06.21 | Nyhet

På tide med et nordisk kunnskapsløft mot kløfter på arbeidsmarkedet

Den grønne omstillingen skaper allerede nye jobber rundt i Norden ettersom landene investerer i energigjerrig og klimavennlig produksjon. Men nå må regjeringene og partene handle raskt og i fellesskap for også å omstille arbeidskraften. Forskernes advarsler om et delt nordisk arbeidsmar...

02.06.21 | Nyhet

19 krav fra Nordens unge for å redde det biologiske mangfoldet

Som en av verdens rikeste regioner har Norden ingen unnskyldninger: Landene må leve opp til neste globale avtale for biologisk mangfold. For å lykkes bør de nedsette uavhengige ekspertorganer som evaluerer miljøpolitikken og inkluderer unge når beslutninger skal tas. Det er noen av krav...

Vejviser
20.08.19 | Deklarasjon

Vår visjon 2030

Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region

18.11.20 | Information

Handlingsplan for Visjon 2030

Nordisk ministerråds handlingsplan for Visjon 2030 er godkjent av de nordiske samarbeidsministrene og gjelder for perioden 2021–24.