Innhold

  Informasjon
  01.04.22 | Information

  Sammen om bæredygtig udvikling, ligestilling og børn og unge

  For at vi skal flytte os i en bæredygtig retning, skal alle være med. Vores mål er derfor, at et bæredygtigheds-, et ligestillings-, og et børnerets- og ungdomsperspektiv skal gennemsyre alle dele af Nordisk Ministerråds arbejde og de nordiske samfund. Vi bærer alle et ansvar for at nå ...

  18.05.22 | Nyhet

  Norden snakker med én stemme i FN-forhandlingene om biologisk mangfold

  Krisen for det biologiske mangfoldet må løses gjennom en global avtale med målbare mål og tydelige krav om gjennomføring. Slik lyder de nordiske miljø- og klimaministrenes felles oppfordring til FN. De lover at de selv skal øke innsatsene for biologisk mangfold i Norden.

  10.05.22 | Nyhet

  Ministre ønsker unges innspill til nordisk distriktspolitikk

  Hva må til for at de nordiske distriktene skal være attraktive å leve, bo og jobbe i? De nordiske ministrene med ansvar for regionalpolitikk ønsker å få vite hvordan unge i distriktene svarer på det spørsmålet. På møtet sitt gikk de også gjennom de nye innovative løsningene som vokser f...

  Vejviser
  20.08.19 | Deklarasjon

  Vår visjon 2030

  Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region