Innhold

04.02.20 | Nyhet

Nordisk kursendring i sikte – nå blir samarbeidet grønnere

Det er lett å si at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region – men betydelig vanskeligere å gå fra ord til handling. Helt siden de nordiske statsministrene fattet vedtak om det nordiske samarbeidets nye visjon i fjor, har arbeidet med å forberede implementeringen a...

31.10.19 | Nyhet

Sats på kultur og språk i arbeidet med visjonen!

Kultur og språkforståelsen mellom de nordiske landene må prioriteres hvis vi skal nå den ambisiøse visjonen om Norden som verdens mest bærekraftige og integrerte region i 2030. Det var budskapet fra de nordiske kulturministrene da de møttes i Stockholm onsdag.

Vision 2030
20.08.19 | Deklarasjon

Vår visjon 2030

Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region

10.09.19 | Information

Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region

19. juni 2019 ble de nordiske samarbeidsministrene enige om en ny visjon for Nordisk ministerråd. Visjonen ble vedtatt av statsministrene 20. august 2019.