Mikael Staffas (Replik)

Informasjon

Type
Replikk
Tale nummer
122
Speaker role
Midtergruppen
Dato

Herr president! Jag undrar lite grand här när jag hört på vad Juha säger om samarbete inom Norden. Alltså, länderna inom Europa, samarbetsländerna där, tog gemensamt i fjol ett beslut om att man skulle ta emot 160 000 kvotflyktingar. Europa har väl klarat av kanske 5 000 så här långt. Hur ställer sig sannfinländarna till att nu samarbeta inom Norden och ta emot den delen som Norden tagit på sig innan vi går vidare så att säga, att vi fullföljer de besluten som vi varit med och fattat.