255. Kjell-Arne Ottosson (Indlæg)

Informasjon

Speech type
Innlegg
Speech number
255
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Date

Herr president! Jag vill börja med att instämma i det som min partikollega Wilfred Nordlund sa om skogsindustrin och vikten och värdet av den.

Skogsindustrin är för de nordiska länderna, i alla fall för delar av dem, enormt viktig. För Sveriges del får vi den största nettoexportinkomsten från skogsindustrin och det som skogen ger, så det här förslaget kring EU och skogspolitiken är jättebra. Men jag vill ändå lyfta ett varningens finger. Vi har på andra områden sett vad EU ibland har ställt till med när det gäller vårt brukande av naturen. Rättssäkerheten när det gäller äganderätten och brukandet är enormt viktig. Det är jätteviktigt att myndigheter och EU håller sig på mattan och inte går in och detaljstyr och därmed ifrågasätter och utmanar ägande- och brukanderätten.

Vi ska ställa om från fossilt till ickefossilt. Då är skogen en resurs som måste brukas, och en skog som brukas tar upp mer koldioxid än en skog som bara får stå och sköta sig själv. En skog som bara får stå och sköta sig själv blir till slut så gammal att den dör. I stället för att ta upp koldioxid avger den koldioxid ut i naturen igen. Därför ska skogen brukas. Det är jätteviktigt.

Klimatet är det flera som har talat om. Vi har enormt mycket att göra för att rädda vårt klimat, och där ska vi som äger jord och har enorma skogsområden verkligen bruka dem. Vi måste bruka dem för vår skull - ja, för hela vårt jordklots skull.