386. Lorena Delgado Varas (Indlæg)

Informasjon

Speech type
Innlegg
Speech number
386
Speaker role
Nordisk Grønt Venstres talsperson
Date

Först och främst vill jag säga att jag välkomnar det här förslaget som lyfter fram den komplexa situation som många familjer ska gå igenom vid en skilsmässa. Vad jag däremot saknar i förslaget är olika aspekter på och komplexiteten i de här frågorna. Obligatorisk medling hjälper ett stort antal familjer som håller på att skiljas. Men de mest utsatta familjerna, där det förekommer våld i relationen, gynnas inte av förslaget. Man kanske behöver göra på ett annat sätt innan man kommer till någon form av medling, om man ens behöver komma till medling och om det över huvud taget är bra med medling mellan föräldrarna. Jag saknar i förslaget de mest utsatta grupperna, dels de familjer där det förekommer våld, dels barnen som växer upp i dessa familjer.

Med detta sagt råder det delade meningar i vår grupp, så vi öppnar för att var och en tar beslut utifrån sin egen erfarenhet och kunskap i frågan.