409. Jorodd Asphjell (Indlæg)

Informasjon

Speech type
Innlegg
Speech number
409
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Date

Den sosialdemokratiske gruppen ønsker å støtte presidiets betenkning.

Vi hadde en fantastisk prisutdeling her i Sverige i denne sesjonen. Den var meget bra. Ikke minst så vi at de nominerte som var der, også satte veldig stor pris på utdelingen. Og som Bertel Haarder sa: Miljøprisen har kanskje aldri blitt så mye omtalt som den ble ved denne anledningen, ved at prisvinneren takket nei til å ta imot prisen. Slik fikk både prisvinneren og ikke minst prisen oppmerksomhet.

Vi mener at antall priser bør evalueres. Jeg har tidligere selv vært leder av utvalget for kunnskap og kultur, og vi har hatt samtaler med miljøene om det å eventuelt slå sammen en film- og tv-pris. Miljøene fraråder det, for det er to vidt forskjellige kategorier vi snakker om. Derfor ønsker vi å avvente presidiets videre behandling og se hva de kommer fram til til slutt. Det er viktig at vi evaluerer alle disse prisene jevnlig, men det må ikke bli en årlig foreteelse, for da blir det en usikkerhet knyttet til akkurat dette området.

Dette med å finne gode kriterier er også viktig når man skal ha slike priser, med hensyn til hvem som skal nomineres, og hvem som skal få prisene. Om vi får flere priser, er vi kanskje også med på å undergrave betydningen av de prisene vi allerede har, og har god erfaring med.

Hvis vi skulle ha støttet dette forslaget, skulle det nesten vært sånn at geoblokkeringen ble opphevet, for da hadde vi hatt tilgang til alle disse tv-seriene, men så lenge vi har en geoblokkering, synes jeg at det er god grunn til å si nei til akkurat denne prisen nå.