Finlands sosialdemokratiske parti (sd)

Sosialdemokratene tilhører Finlands største partier. Den seneste sosialdemokratiske presidenten i Finland var Tarja Halonen (2000–2012).