270. Solfrid Lerbrekk (Svar på replik)

Information

Typ
Svar på replik
Tal nummer
270
Speaker role
NGV-gruppens talsperson
Datum

Jeg mener dette spørsmålet kan tas opp her i Nordisk råd på lik linje med veldig mange andre spørsmål, rett og slett fordi det er en regional utfordring i Norden som like gjerne kan løses på et større nivå enn i det enkelte land. Hvis vi skal ha en mobilitet blant mennesker i Norden, ser jeg ingen grunn til å ha store individuelle forskjeller mellom landene på dette. Da kan det like godt tas opp på et høyere nivå. Enkelte land i Norden er også mer konservative i dette spørsmålet enn andre, og da synes jeg det kan være bra om anbefalingen kommer fra høyere hold.